Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šerých, Anna

Tisk

(Mazlová)

Charakteristika: Muzikoložka a hudební kritička

Datum narození/zahájení aktivity:19.3.1944
Text
Dílo

Šerých, Anna (roz. Mazlová), muzikoložka a hudební kritička, narozena 19. 3. 1944 v Brně.

 

V letech 1961–66 vystudovala obor hudební věda na Filozofické fakultě tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes opět Masarykově Univerzitě) v Brně (u Jana Racka, Bohumíra Štědroně, Rudolfa Pečmana, Olega Suse, diplomní práce: Téma Ctirada a Šárky v českém umění a geneze Janáčkova libreta Šárky, Brno 1966), pak dva roky pracovala jako stipendistka Českého hudebního fondu v Janáčkově archivu Hudebního oddělení Moravského muzea v Brně a v letech 1968–74 jako odborná redaktorka ve vydavatelství Supraphon Praha. V té době vykonala rigorózní zkoušky a obhájila disertační práci na Palackého univerzitě (PhDr. – 1970). V letech 1988–90 byla pracovnicí Hudebního odboru Divadelního ústavu v Praze a od roku 1990 dosud pracuje jako muzikoložka se zaměřením na recenzní činnost ve svobodném povolání, pravidelné příspěvky (kritiky koncertů a operních inscenací, recenze gramofonových nahrávek, rozhovory apod.) do odborných časopisů Opus musicum, Harmonie, Hudebních rozhledů a dalšího tisku (Lidové noviny, společenský časopis Xantipa apod.). Napsala rozsáhlou monografii o skladatelce Slávě Vorlové (dosud v rukopisu) a několik studií pro Český hudební fond pod souhrnným názvem České skladatelky (Josefina Brdlíková, Florentina Mallá, Marie Constans Drdová, Sláva Vorlová, Jitka Snížková, Irena Hodková, Marta Jiráčková, Elena Petrová, Marie Staňková, Ivana Loudová a další).


Dílo

Dílo literární

 

Studie, stati, kritiky a rozhovory (výběr)

Zeyerova a Janáčkova Šárka (Časopis Moravského muzea v Brně, roč. 53–54, 1968–69);

Programní skladby Slávy Vorlové (in: sborník Hudba a literatura, Frýdek-Místek 1983, s. 74–79);

Janáčkovské vzpomínání (Opus musicum, roč. 17, 1985, č, 1, s. 30–32);

Projekce přírody v intencích postav soudobých děl (balet Václavaa Riedlbaucha Macbeth,

opera Eleny Petrové Kdyby se slunce nevrátilo) (in: sborník Umění a příroda, Frýdek-Místek 1989, s. 54–60);

Co se naučilo oko poslouchat (Opus musicum, roč. 18, 1986, č. 10, s. II–IV);

Po přeslici (Opus musicum, roč. 20, 1988, č, 2, s. 61–64);

Ema Destinnová Florentině Malle, Korespondence (Opus musicum, roč. 20, 1988, č. 10, s. I–IX);

Vysočina, má láska (Opus musicum, roč. 11, 1990, č. 4, s. I–II);

Sbírka Zdeňka Hůly – dar Anny Hůlové (Opus musicum, roč. 22, 1990, č. 4);

Bohumír Matal v Praze (Opus musicum, roč. 23, 1991, č.7, s. 23–24);

Püchner se vrací (Opus musicum, roč. 23, 1991, č. 7, s. 31–32);

Desátého října v Rudolfinu! (Opus musicum, roč. 26, 1994, č. 10, s. XI–XIV);

Starý zákon v umění (Opus musicum, roč. 27, 1995, č. 6, s. VIII–XI);

Umění šesti století – Roudnická lobkowiczká sbírka (Harmonie, roč. 5, 1997, č. 9, s. 12–13);

Kauza Státní opera (Harmonie, roč. 5, 1997, č. 12, s. 6–7);

Sto let žluté značky DGG (Harmonie, roč. 6, 1998, č. 3, s. 36–39);

Bach roku 2000-Hänssler Verlag (Harmonie, roč. 6, 1998, č. 11, s. 30–31);

Flašinetář Brundibár (Opus musicum, roč. 31, 1999, č. 6, s. 62–65);

Krútňava je operní klenot (Opus musicum, roč. 32, 2000, č. 1, s. 49–53);

Temná a tajemná úskalí Čertovy stěny (Opus musicum, roč. 33, 2001, č. 6, s. 54);

Zázrak jménem Sergej Nakarjakov (Opus musicum, roč. 35, 2003, č. 4, s. 21–22);

V Praze se chodí na Mácala, (dirigent Zdeněk Mácal) (Opus musicum, roč. 35, 2003. č. 6, s. 24–25);

Dobrodružný Michel Swierczewski (dirigent M.S.) (Opus musicum, roč. 35, 2003, č. 5, s.17–18);

Každá role je událost /Renée Fleming (Týdeník Televize, roč. 2003, č. 46);

Cesta Libuše Domanínské (Harmonie, roč, 12, 2004, č. 12, str. 14–15);

….zkrátka Haas je úžasně svůj, a přitom Janáčka nezapře (rozhovor se členy Pavel Haas Quartet (Opus musicum, roč. 38, 2006, č. 5, s. 24–28);

Ruxandra Donose- Rumunský hudební export (Harmonie, roč. 15, 2007, č. 2, s. 16–17);

Milan Škampa: Janáček byl nejkrásnější komplikací mého života (Harmonie, roč. 16, 2008, č. 6, s. 6–7);

Midori – posel míru (Hudební rozhledy, roč. 61, 2008, č. 4, s. 3–5);

Christianne Stotjin- Zpěv je můj život (Hudební rozhledy, roč. 61, 2008, č. 12, s. 7);

Monika Knoblochová (Hudební rozhledy, roč. 62, 2009, č. 2, s. 3–4);

Anne Sophie Mutter (Hudební rozhledy, roč. 62, 2009, č. 3, s. 3–5);

Susan Graham (Hudební rozhledy, roč. 62, 2009, č. 4, s. 3–5);

Raduj se se mnou, živote! Martina Janková (Hudební rozhledy, roč. 62, 2009, č. 6, s. 6–7);

Kateřina Englichová, Vilém Veverka, Ivo Kahánek (Hudební rozhledy, roč. 62, 2009, č. 9, s. 6–7);

Radek Baborák se vrací zpět do Čech (Hudební rozhledy, roč. 62, 2009, č. 10, s. 5–6);

Sir John Eliot Gardiner (Hudební rozhledy, roč. 63, 2010, č. 3, s. 3–4);

Murray Perahya (Hudební rozhledy, roč. 63, 2010, č. 5, s. 3–4);

Simona Houda Šaturová – hlas krásy, hlas inspirace (Hudební rozhledy, roč. 63, 2010, č. 9, s. 3–4);

Alan Gilbert - Newyorčan! (Hudební rozhledy, roč. 64, 2011, č. 3, s. 3–4);

Mojca Erdman (Hudební rozhledy, roč. 64, 2011, č. 11, 3–5);

Anda-Louise Bogza (Hudební rozhledy, roč. 64, 2011, č. 4, 6–7);

Sir Simon Rattle (Hudební rozhledy, roč. 64, 2011, č. 5, s. 3–4).

 

Recenze CD (výběr)

Daliborky (Opus musicum, roč. 31, 1999, č. 3, s. 57);

Ivan Moravec, pianista století (Opus musicum, roč. 31, 1999, č. 4, s. 46–48);

Antonín Dvořák, Tvrdé palice, Supraphon 2003 (Opus musicum, roč. 36, 2004, č. 5, s. 43);

Giovanni Battista Pergolesi, La serva padrona, BMG Classics Ricordi (Harmonie, roč. 10, 2002, č. 5, s. 45–46);

Jacques Fromental Halévy, La Juive, Židovka, Red Seal/BMG (Harmonie, roč. 12, 2004, č. 2, s. 43–44);

Pavel Haas Quartet, CD- Leoš Janáček Smyčcový kvartet č. 2, Pavel Haas Smyčcový kvartet č. 2, CD Leoš Janáček Smyčcový kvartet č. 1, Pavel Haas Smyčcový kvartet č. 1 (Opus musicum, roč. 40, 2008, č. 2, s. 52–53).

 

Recenze knih (výběr)

Hudba a prostor/ Musik und Raum (Opus musicum, roč. XIX, 1987, č. 1);

Stále přitažlivá Ema Destinnová (E.D. a její jihočeské sídlo) (Opus musicum, roč. 31, 1999, č. 6, s. 54–55);

Miloš Müller: Jan Křtitel Krumpholtz (Opus musicum, roč. 32, 2000, č. 1, s. 42);

Miloslav Pospíšil: Marie Podvalová – Hvězda opery (Harmonie, roč. 9, 2001, č. 5, s. 50);

Leoš Janáček Literární dílo (1875 – 1927) (Opus musicum, roč. 36, 2004, č. 1, s. 86);

Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866−2004 (Opus musicum, roč. 37, 2005, č. 1, s. 48–49).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 22.3.2012