Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Braun, Robert

Tisk


Charakteristika: Tanečník, choreograf a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:16.2.1914
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.1.1982
Text
DíloLiteratura

Braun, Robert, tanečník, choreograf, pedagog, narozen 16. 2. 1914, Praha, zemřel 16. 1. 1982, Ústí nad Labem.
 
Robert Braun byl žákem baletní školy Marie Klimešové-Poláčkové a Emy Geitlerové, později Jelizavety Nikolské. Začínal v sezóně 1931–32 jako herec v Divadle Na Slupi a pražské Uranii, po jejím rozpuštění vystupoval v letech 1932–38 jako artista stepař a choreograf drobných čísel ve varieté, hrál i tančil ve filmech. Jeho znalost tap dance využil Joe Jenčík například v Kaufmannově hře Vesele se točíme do kola (Národní divadlo 1936) a v roli Černocha v Debussyho Hračkové skříňce (Národní divadlo 1939). Od 1938 byl stipendistou Národního divadla a poté sólistou baletu 1941–45. Tančil především výrazné charakterní role. Jenčík ho obsadil jako Bradýřského cechmistra v Křičkově Králi Lávrovi a jako titulního Krysaře Pavla Bořkovce (1942), Nikolská mu svěřila role Pantalona v Drigových Harlekýnových milionech, Apače v Blacherově Jižní slavnosti a Zdenka Zabylová Angličana v Bayerově Královně loutek. Po válce přijal Braun nabídku Aloise Háby a nastoupil jako tanečník, baletní mistr i choreograf do Velké opery 5. května, po fúzi s Národním divadlem v roce 1948 zde zůstal do roku 1953. V Národním divadle vytvořil celkem šestnáct rolí, postavil dvacet dva choreografií, z toho pět baletů. Pro Pujmanovy režie Rusalky a Armidy obnovil Jenčíkovy tance, s Ninou Jirsíkovou připravil Taneční putování s Jaroslavem Ježkem, sám uvedl 1949–51 například Chačaturjanův Karneval, Fallovu Čarodějnou lásku, Kaprovy Revoluční variace, Svatební scény na hudbu Bedřicha Smetany, Stamicovu Jarní symfonii a Gluckova Dona Juana. Jednu sezónu 1953–54 zastupoval jako šéf Emericha Gabzdyla v Ostravě (Giselle, Šeherezáda, Coppélia). Poté působil na Slovensku v souboru SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív) (1954–56), byl náčelníkem taneční skupiny Vojenského umeleckého súboru kapitána Jána Nálepku v Bratislavě 1956–61. Svou uměleckou (i životní) dráhu zakončil v Ústí n. Labem jako šéf baletu 1961–74 (1966–68 působil ve Štýrském Hradci). Ústecká éra byla umělecky kontroverzní, v malém a technicky nevyrovnaném ansámblu nastudoval vedle tanců do repertoáru zpěvohry třináct titulů rutinní dramaturgie (Čajkovského a Nedbalovy balety, Kamenný kvítek, Slovanské tance, Bachčisarajská fontána, Popelka, Othello) a uvedl i dvě novinky – Smutného Dva dny na Měsíci (1961) a Vackovu Poslední pampelišku (1964). Braun se věnoval také pedagogické činnosti. 1935 získal licenci na soukromou baletní školu, 1945–50 učil na tanečním oddělení pražské konzervatoře, 1954 založil taneční oddělení konzervatoře v Ostravě, byl pedagogem SĽUK a na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě 1952–60 (od 1956 vedoucí taneční katedry). Mezi jeho žáky patřili například Jana Hošková, Jarmila Kovalová, Nataša Rybínová, Luboš Ogoun, Olga Filipi.
Dílo
Londýnský balet (Divadlo 1947, č. 8., s. 120);
V rytmu nebo mimo rytmus? (Časopis baletu ND, 1945, č. 1, s. 14).
Literatura
I. Lexika
Národní divadlo a jeho předchůdci (Praha 1988, s. 44).
Encyklopédia dramatických umení Slovenska A–L (Bratislava 1989, s. 132) Encyklopedie
Česká divadla (Praha 2000, s. 284, 494).
Český taneční slovník (Praha 2001).
 
II. Ostatní
ep: Taneční bajky R. Brauna (Lidové noviny 9. 6. 1943).
s.i.: Taneční bajky (Venkov 9. 6. 1943).
Deutsches Bühnen Jahrbuch (Berlin, 1939–44).
red: Zprávy (Časopis baletu ND, 1946, č. 2, s. 14).
vp: Robert Braun řídí taneční soubor v Divadle 5. května (Svobodné slovo 3. 5. 1946).
Svoboda, Jaromír: Čarodějná láska (Bulettin Velká opera 5. května 1948, č. 6, s. 7).
Vaněk, Karel: Velká opera se ruší (Rudé Právo 17. 3. 1948).
Rey, Jan: 70 let baletu ND (Divadlo 1953, č. 4).
Vašut, Vladimír: Baletní repertoár 1945–60 (Praha 1960).
vv: Na přestupní listině (Divadelní noviny 30. 8. 1961).
Schmidová, Lidka: Československý balet (Praha 1962, s. 23).
jm: Umělci se představují (Program DZN Ústí n. Labem 1964, č. 5).
Kronika 20 let práce Divadla Z. Nejedlého v Ústí n. Labem (Ústí n. Labem 1965).
Sborník 20 let Divadla a opery a baletu Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem (Ústí n. Labem 1965).
Burian, Karel V.: Hvězdy baletu (Praha 1971, s. 171, 180).
Fujerová, Jana: Čtvrtstoletí ústeckého baletu, diplomová práce, katedra tance Akademie múzických umění (Praha 1971).
Fujerová, Jana: Ústecký rozhovor s R. Braunem (Taneční listy 9, 1971, č. 3, s. 10).
Almanach 60 let Státního divadla v Ostravě 1919–1979 (Ostrava 1979).
Soupis repertoáru ND v Praze 1883–1984 (Praha 1983).
Vašut, Vladimír: Baletní libreta (Praha 1983, s. 80, 160, 257).
Vašut, Vladimír: Saša Machov (Praha 1986, s. 115, 125, 131, 134, 162, 166, 167, 199, 213).
Gabzdyl, Emerich, Vašut, Vladimír: V hlavní roli Emerich Gabzdyl (Ostrava 1988, s. 91).
Almanach Taneční konzervatoře Praha 1945–95 (Praha 1995).
Krakešová, Eva: Ve službách Terpsichory (Praha 1997, s. 90).
Vašut, Vladimír: Pavel Šmok na přeskáčku (Praha 1997, s. 14).
Ročenky Česká divadla (Praha 1960–2003).
 
Jana Holeňová
Text

Datum poslední změny: 24.3.2009