Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Franková, Kateřina

Tisk

(Dedková)

Charakteristika: Tanečnice, choreografka a baletní mistryně

Datum narození/zahájení aktivity:10.1.1954
Text
Literatura

Franková, Kateřina (provd. Dedková), tanečnice, choreografka, baletní mistryně, asistentka choreografie, narozena 10. 1. 1954 Kladno.
 
Absolvovala taneční oddělení pražské konzervatoře roku 1974 a obor choreografie na katedře tance Akademie múzických umění v Praze 1992. Byla sborovou tanečnicí v baletu Národního divadla Praha 1974–76 (Skočná v Prodané nevěstě, Zajíc ve Špalíčku). Poté se stala sólistkou taneční skupiny Pavla  Šmoka v Městských divadlech pražských (1976–80, od 1980 nesoucí název Pražský komorní balet, od 1992 též staronový název Balet Praha, od 2000 opět Pražský komorní balet, který se 2003 stal součástí Státní opery Praha). Kateřina Franková se stala do roku 1992 hlavní interpretkou Šmokových choreografií. Po pětileté interpretační přestávce se v roce 1997 vrátila do souboru jako sólistka, asistentka a baletní mistryně i choreografka. Patřila k interpretační špičce dramatických tanečnic celé poválečné éry. Její taneční kreace se vyznačovaly dokonalým prolnutím pohybového a hereckého výrazu od lyrických partů až po expresivní, dramatické a psychologicky pojaté party (Listy důvěrné, 1976; Americký kvartet, 1977; 3. smyčcový kvartet L. Janáčka, 1978; Z mého života, 1983; Žena ve Zjasněné noci, 1987; Vdova v Holoubkovi, 1992; Kostelnička ve Po zarostlém chodníčku, 1998 a jiné). Spolupracovala s Laternou magikou, v Národním divadle v Praze nastudovala v roce 1995 Šmokovu choreografii Amerického kvartetu a byla zde asistentkou Pavla Šmoka při jeho režii Prodané nevěsty (1993). V televizi natočila řadu tanečních rolí, například Princeznu v Pohádce o Honzovi, Princeznu v Příběhu vojáka, Nevěstu ve Svatbě, titulní roli v Slavíkovi, Pastýřku v Pastýřce a kominíčkovi, Černou královnu v Alence v říši divů. Choreografický talent objevený a pěstovaný u ní Pavlem Šmokem prokázala například ve Valčících a Humoreskách a České svitě Antonína Dvořáka (1986), společně s Pavlem Šmokem ve Po zarostlém chodníčku (1998) a Smetanově Z domoviny (1999). Za roli Ženy ve Zjasněné noci jí byla udělena Cena Českého literárního fondu (1988) a stala se nositelkou Národní ceny ČSR (1989). Je baletní mistryní Pražského komorního baletu. Kateřina Franková je od roku 2003 členkou baletní poroty Herecké asociace pro udílení Cen Thálie.

Literatura
I. Lexika
Encyklopedie Česká divadla (Praha 2000, s. 400, 401).
Český taneční slovník (Praha 2001).
 
II. Ostatní
Vašut, Vladimír: Tanečnice (Scéna 1989, č. 5, s. 6).
VM: Náš portrét - Kateřina Franková (Taneční listy 27, 1988, č. 9, 3 a 4. s. obálky).
Kreuzmannová, Yvona: Katka za Katku (Scéna 1991, č. 12, s. 16).
red.: Odvážný skok matky (Večerní Praha, 1993).
Almanach 50 let taneční konzervatoře v Praze 1945–95 (Praha 1995).
Krakešová, Eva: Ve službách Terpsichory (Praha, 1997, s. 151).
Vašut, Vladimír: Pavel Šmok na přeskáčku (Praha 1997, s. 34, 37, 38, 43, 45, 47, 57, 58).
Janeček, Václav: Tři dámy na sále aneb Co je baletní mistrovství (Taneční listy 36, 1999, č. 5, s. 6).
Ročenky Česká divadla, Divadelní ústav (Praha 1995–2003).
Almanach Cen Thálie 2003, Herecká asociace (Praha 2004).

Jana Holeňová

Text

Datum poslední změny: 24.3.2009