Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jooss, Kurt

Tisk


Charakteristika: Tanečník, choreograf a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:12.1.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.5.1979
Text
Literatura

Jooss, Kurt, tanečník, choreograf a pedagog, narozen 12. 1. 1901, Wasseralfingen (Německo), zemřel 22. 5. 1979, Heilbronn (tamtéž).
 
Kurt Jooss byl žákem Rudolfa Labana, podílel se významně na formulování jeho analytické teorie a tvorbě taneční notace (kinetografie). Jeho tvůrčí zaměření se soustřeďovalo na formování divadelní taneční formy, vycházející z podnětů divadelní moderny a zároveň respektující specifické výrazové možnosti a prostředky tance. Tuto formu nazýval Tanztheater (taneční divadlo) a manifestoval ji choreografií Der grüne Tisch (Zelený stůl) z roku 1932, která se stala jednou z nejvlivnějších prací meziválečného období. Od druhé poloviny 20. let byl zastáncem sbližování postojů výrazového tance (Ausdruckstanz) s baletní modernou (Michail Fokin, Leonide Mjassine a jiní) a funkčního prolínání klasické taneční techniky a labanovského pohybového kánonu. Jako pedagog působil na Folkwangschule v Essenu (Německo), zasloužil se o proměnu tamního tanečního oddělení ve vysokoškolskou instituci (po druhé světové válce). Vychoval řadu osobností, mezi jeho žáky patřila např. Pina Bausch. Ve dvacátých letech 20. století se podílel na organizaci Mezinárodních tanečních kongresů (Magdeburg, Essen, Mnichov) a svými postoji ovlivnil nejen německé taneční dění ale tanec v celoevropském kontextu. Inspiroval taneční generaci 60. let (P. Bausch). V Čechách vystupoval se svojí skupinou Ballet Jooss v roce 1937 (deset představení v Městském divadle na Královských Vinohradech mezi 22. a 29. 4.), předvedl stěžejní práce tehdejšího repertoáru skupiny Pavane auf den Tod einer Infantin, Großstadt, Der verlorene Sohn, Der grüne Tisch. Vystoupení vzbudila velký divácký ohlas (poslední tři večery byly organizovány dodatečně) a velkou pozornost kritiky, německé (Max Brod, Getanzte Pazifismus, Prager Tagblatt 23. 4. 1937) i české (Emanuel Siblík, Jan Rey). Z domácích choreografů oslovil Joossův choreografický styl Joe Jenčíka a Sašu Machova (u některých jeho prací z konce 30. let byla konstatována i přímá inspirace). Žačkou Joossovy školy v Dartington Hall v Anglii (v době Joossovy emigrace) byla Lída Myšáková.
Literatura
Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i v nás (Praha 1937).
Rey, Jan: Tanec jako divadlo (Praha 1938).
Bláhová, Eliška: Pohyb, rytmus, výraz (Praha 1941).
Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec (Praha 1964).
Schneider, Hansjorg: Exiltheater in der Tschechoslowakei 1933–1938 (Berlin 1979).
Gremlicová, Dorota: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze/Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag (1888–1938) (Praha 2002).
 
Dorota Gremlicová
Datum poslední změny: 19.5.2005