Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hrdý, Ladislav

Tisk


Charakteristika: Hudební sociolog

Datum narození/zahájení aktivity:26.6.1935
Text
Dílo

Hrdý, Ladislav, hudební sociolog, narozen 26. 6. 1935, Praha.
 
Po maturitě na michelském gymnáziu v Praze (1953) studoval muzikologii a historii na filozofické fakultě Univerzity Karlovy u Mirko Očadlíka a Antonína Sychry. Studia ukončil obhajobou diplomové práce Jindřich Jindřich a Chodsko (prom. hist. 1960). Po studiích působil nejprve na katedře hudební vědy Karlovy univerzity (asistent a tajemník), pak pracoval v Ústavu hudební vědy ČSAV, v Osvětovém ústavu Ministerstva kultury a v Sociologickém ústavu ČSAV jako výzkumný pracovník. V letech 1973–89 byl v důsledku represí bez pevného zaměstnání. Podílel se (převážně externě) na různých projektech z oblasti sociologie činností, kultury, umění, hudby, volného času, spolupracoval s týmem pro sémiotiku umění při Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, zabýval se projekty informačních systémů, podnikal empirické výzkumy (např. návštěv koncertů umělecké hudby v Praze). V roce 1990 byl znovu přijat do Sociologického ústavu ČSAV. Po vyléčení úrazu a dlouhodobé rehabilitaci (1993–96) pracoval v Institutu základů vzdělanosti při Karlově univerzitě a od roku 2000 (dodnes) na Fakultě humanitních studií tamtéž. Vedle přednášek a seminářů v oborech sociologie kultury a umění se věnuje badatelské činnosti (např. sociologii emocí).

Dílo
Hrdý, Ladislav – Šefl, Vladimír: Das Prager Konzertleben. Rahmenprojekt einer empirisch-soziologischen Forschungsaufgabe (Praha 1967);
Ladislav Hrdý a kolektiv: Volný čas v ČSSR. Soubor sociálně ekonomických údajů a kulturních statistik I. – III. (Studie Sociologického ústavu ČSAV, č. 5, 6, 7, Praha 1969);
The Problem of Evaluating Leisure Activities (Society and Leisure, č. 1, Praha, březen 1969, s. 55–65);
Research on Leisure-time Activities and International Comparison (Newsletter, č. 1, Praha 1969, s. 21–25);
Zpráva z výzkumného úkolu Návštěva koncertů umělecké hudby v Praze. Výzkum jedné aktivity volného času (Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, Praha 1973, strojopis);
Mladí lidé a koncerty (Opus musicum 6, 1974, č. 8, s. 257–273);
Sociální determinace a aktivace v tvorbě, interpretaci a recepci uměleckého díla (Hudební věda 12, 1975, č. 3, s. 243–265);
Činnosti člověka a dění uměleckého díla. Činnosti a výtvory, změny a stavy, situace a události (Estetika 17, 1980, č. 1, s. 46–62);
Styk s uměleckým dílem jako sociální čin – socioakt (Ústav pro informace a řízení v kultuře Ministerstva kultury, Praha 1988);
Publikum (Velký sociologický slovník II., Praha 1996);
Emoce a sdělení. Hypotéza. (Doubravová, Jarmila, ed.: Společenské hry, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, Dobrá Voda 2003, s. 103–111);
Činnosti člověka a dění uměleckého díla. Činnosti a výtvory, změny a stavy, situace a události (Estetika 17, 1980, č. 1, s. 46–62).
 
Mikuláš Bek
Datum poslední změny: 19.10.2004