Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pokora, Miloš

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:24.2.1939
Text
Dílo

Pokora, Miloš, hudební publicista, narozen 24. 2. 1939, Zlín.
 
Pochází z lékařské rodiny. Po maturitě na tehdejší jedenáctileté všeobecně vzdělávací škole (1945–56) v Opavě studoval jeden rok na fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, odkud přešel v roce 1957 ke studiu hudební vědy na filozofické fakultě Univerzity Karlovy k prof. Mirko Očadlíkovi. Studia završil po několikerém přerušení roku 1965 obhajobou diplomové práce Klavírní dílo Václava Jana Tomáška (titul PhDr získal v roce 1989). Prošel různými pracovišti: hudebním oddělením Národní knihovny v Praze (1965–67), firmou Supraphon (odborný redaktor a vedoucí textových edic gramofonové produkce v letech 1967–83), krátce hudebním odborem Divadelního ústavu, redakcí Hudebních rozhledů (1984–93), Pragokoncertem (1993–97), Ústavem hudební vědy AV ČR (1995–98) a posléze (1997) se stal vedoucím knihovny hudební fakulty AMU (dosud). Zastával též různé funkce, např. v Klubu kritiků a publicistů při Asociaci hudebních umělců a vědců (1990–99). V letech 1991–99 předsedal porotám, které vyhlašovaly nejhodnotnější kompoziční novinu daného roku a udělovaly Ceny české hudební kritiky. Těžiště Pokorovy odborné činnosti je v hudební kritice včetně analýz nových skladeb a interpretačních výkonů. Napsal na 3000 recenzí a statí publikovaných v Hudebních rozhledech, Harmonii, ve sbornících z konferencí a jinde. Byl též stálým přispěvatelem deníku Lidová demokracie (šifra ok). Prostřednictvím rozhovorů s významnými umělci a vlastních hudebně-publicistických příspěvků spolupracoval s Českým rozhlasem a Českou televizí. V roce 2009 byl poctěn Cenou České hudební rady.


Dílo

Dějiny České filharmonie. Problémy kolem vzniku tělesa (spolu s Antonínem Šubertem, 1981; v rukopise).
Josef Páleníček (Praha 1982).

Pražský filharmonický sbor (v rukopise).

Význam a poznatelnost metra z pozice posluchače (sborník Čas v hudbě, Praha 1984, s. 196–200).

Labyrint touhy a očistec bytí. Internetový dialog o jednom životě a umění mezi tvůrcem - skladatelem a muzikologem. (spolu s Ladislavem Simonem, v rukopise).

Ke gramofonovým nahrávkám Smetanovy komorní tvorby. Sborník z muzikologické konference (Praha 1985).
Aloise Piňose 3. smyčcový kvartet (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 4, s. 3–5).
Česká filharmonie a soudobá hudební tvorba (sborník z mezinárodní konference 100 let České filharmonie, Historie, osobnosti, kontexty, Praha 1997, s. 62–65).
Krásná je modrá obloha (Monografie o Kühnově dětském sboru. Praha 2007).

Jan Kühn a trvalý otisk jeho sborů v hudebním umění (Praha 2018).
 
Mikuláš Bek

Text

Datum poslední změny: 10.1.2005