Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Roth, Christian

Tisk


Charakteristika: Houslař a loutnař

Text
Literatura

Roth, Christian, houslař a loutnař, 1675–1700, Praha.
 
Podle vignet z jeho nástrojů lze usuzovat, že se za pražského houslaře jen vydával, protože pražské nástroje měly v té době velmi dobrou pověst. Nápis na vignetách zněl: Christian Roth Violin und Lautenmacher aus Prag Ao 17.. . (nikoliv ... Lautenmacher, Prag Ao ... ). V archivních materiálech však nelze o jeho činnosti v Praze nic nalézt. Je možné, že z Prahy pocházel a při stěhování evangelíků a Českých bratří do zahraničí následoval houslaře schönbašské a kraslické, snad do Neukirchenu. Zmiňuje se o něm řada publikací o houslařích, avšak nic bližšího nepřinášejí.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 96).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 29.12.2003