Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pilař, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:20.4.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.9.2008
Text
Literatura

Pilař, Vladimír, houslař, narozen 20. 4. 1926, Hradec Králové, zemřel 16. 9. 2008, tamtéž.

Syn královehradeckého houslaře Karla Pilaře, otec houslaře Tomáše Pilaře a děd houslařky Šárky Pilařové. Studoval hru na housle a na flétnu. Hrál v amatérské filharmonii, Lidové opeře a v komorních orchestrech. V letech 1941–1945 se vyučil u svého otce. Vyučil syna Tomáše. Jeho přístup k houslařství je velmi odpovědný. Důkladně se zabývá kvalitami rezonančního dřeva, laku atd. Při vypracování desek používá Fuhrovu metodu. O všem si vede podrobnou dokumentaci. Úspěšně se zúčastnil mnoha mezinárodních houslařských soutěží. Podnikl řadu studijních cest do Anglie, Holandska, Itálie, Kanady, Německa, Polska, SSSR, Švédska, USA a Japonska. Na jeho nástroje se hraje téměř po celém světě. Asi třináct zahraničních houslařů bylo v jeho dílně na stáži. V roce 1959 se stal členem Kruhu umělců houslařů. Roku 1977 mu byl udělen titul „Zasloužilý pracovník kultury“ a v roce 1981 „Zasloužilý umělec“. Vladimír Pilař patří mezi nejlepší světové houslaře. Jeho nástroje jsou dokonalé po tónové, výtvarné i řemeslné stránce.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 88).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 155).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 39).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 149–151).
Nováková, Šárka: Houslařské rody Pilařů a Špidlenů (19. a 20. století), diplomová magisterská práce (ÚHV FF MU Brno 2002, s. 30–33).

Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.12.2003