Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pilař, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:2.4.1909
Text
Literatura

Pilař, Jaroslav, houslař, narozen 2. 4. 1909, Berlín.

Syn houslaře Antonína Pilaře a bratr houslaře Antonína Pilaře. Základy houslařství získal u svého otce, které si zdokonalil v odborné houslařské škole v Mittenwaldu. Kolem roku 1930 pracoval jako tovaryš u Otakara Špidlena v Praze. Potom se vrátil do dílny svého otce v Berlíně. Po druhé světové válce se osamostatnil spolu s bratrem Antonínem v Berlíně. V roce 1967 pro nemoc odešel Antonín ze společné dílny. Vyučila se u něho jeho dcera Renata.

Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 88).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 145–146).
Nováková, Šárka: Houslařské rody Pilařů a Špidlenů (19. a 20. století), diplomová magisterská práce (ÚHV FF MU Brno 2002, s. 39).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.12.2003