Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Trojan, Pavel

Tisk


Charakteristika: Skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:14.8.1956
Text
Dílo

Trojan, Pavel, skladatel a hudební pedagog, narozen 14. 8. 1956, Domažlice.
 
V letech 1977–82 navštěvoval pražskou konzervatoř, obor skladba pod vedením Ilji Hurníka.  Studium na pražské AMU (1982–89) ve třídě Jiřího Pauera absolvoval Klavírním koncertem (klavírní part hrál Tomáš Víšek). V současnosti vyučuje Pavel Trojan na pražské konzervatoři obory hudební teorie (od roku 1986) a skladby (od roku 1991). Je autorem publikace Vybrané příklady z harmonie (2003). Od roku 1992 zastával místo zástupce ředitele, od prosince 2004 do července 2018 působil ve funkci ředitele pražské konzervatoře. Po celou dobu své pedagogické činnosti se také aktivně věnuje kompozici. Od roku 1998 je pravidelným členem poroty skladatelské soutěže v italském Castelfidardu, dále je členem Společnosti českých skladatelů, sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost (2000–03 předsedou, nyní místopředsedou) a Collegia 2001. Pracoval také ve skladatelské komisi ČHF.
 
První významnější skladby složil Pavel Trojan při svém studiu na konzervatoři. Jeho Houslová sonáta získala čestné uznání v soutěži Generace 84, skladba Musica per archi byla v roce 1986 odměněna II. cenou v soutěži Generace 86. Roku 1990 se Trojanův Koncert pro housle a orchestr v podání houslisty Jaroslava Svěceného probojoval do semifinále ve skladatelsko interpretační soutěži The Concerto Prize v Londýně. Čtyři valčíky pro klavír (1982) byly provedeny na Dnech soudobé hudby roku 1994, o rok později zde zaznělo také Klavírní trio (1995). Trojanův cyklus etud pro akordeon Dny (1994) byl  oceněn na soutěži v italském Castelfidardu (1995). Na objednávku Mozartiana Iuventus zkomponoval skladbu Cantabile a capriccio pro housle a klavír, jež byla provedena 9. 9. 2000. O rok později představil v Trentu v premiéře (8. 12. 2001) svou skladbu pro orchestr Omaggio al Duomo di Trento (Pocta trentské katedrále). Také tvorba pro děti má v Trojanově díle zastoupení. Především se jedná o dětské sbory na slova Jiřího Žáčka Střípky (1999; provedené na Dnech soudobé hudby 2002). Jediným jevištním dílem je opera-muzikál Bylo nás pět (2000–02; libreto Marie Kronbergerová) na motivy Karla Poláčka. Dílo bylo premiérově uvedeno na Pražském Jaru v Laterně Magice (18. 5. 2003). Na Dnech soudobé hudby v roce 2003 zaznělo Trojanova kompozice Capriccio pro žestě a varhany (2002). Nezanedbatelnou součástí Trojanovy kompoziční činnosti je také scénická a filmová hudba (např. k filmu Nepočestná režiséra Jiřího Krejčíka).


Dílo

Hobojová sonáta (1983);
Čtyři valčíky pro klavír (1982);
Čtyřlístek pro dechové trio (1983);
Houslová sonáta (1984);
Musica per archi (1987);
Koncert pro klavír a orchestr (1989);
Koncert pro housle a orchestr (1990);
Musica per organo (1992);
Český sen o Americe. Dvojitý dechový kvintet (1993);
Variace na dvě evropské písně pro flétnu, violoncello a klavír (1994);
Kontrasty pro klavír (1994);
Dny. Sedm etud pro akordeon (1994);
Klavírní trio (1995);
Astoriana – variace na téma Astora Piazzolly pro akordeon (1998); roku 2000 upraveno také pro čtyřruční klavír nebo dechový soubor;
Missa solemnis pro sóla, sbor, varhany a orchestr (1996-99); věnováno Karlově Univerzitě;
Střípky – dětské sbory na poezii Jiřího Žáčka (1999);
Miniatury pro klavír (1999);
Malá suita pro akordeon (2000);
Capriccio pro akordeon (2000);
Cantabile a capriccio pro housle a klavír (2000);
Cantabile a capriccio pro smyčcový kvartet (2001);
Un sentiero. Koncertní árie na text Marie Kronbergerové (2000);
Čtyři ruce umí více pro čtyřruční klavír (2000);
Amadeus pro akordeonový nebo smyčcový orchestr (2000);
Bylo nás pět. Opera-muzikál na námět Karla Poláčka (2000–02); libreto Marie Kronbergerová;
Pocta Trentské katedrále pro symfonický orchestr (2001);
Capriccio pro žestě a varhany (2002);
Evropská suita pro akordeonový orchestr nebo dechový soubor (2003);
Sonatina pro klavír (2003);
Sonatina pro akordeon (2003).
 
Ilona Chocholatá

Datum poslední změny: 28.3.2006