Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Škarohlíd, Petr

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, varhaník a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.5.1945
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.10.2008
Text

Škarohlíd, Petr, sbormistr, varhaník a hudební pedagog, narozen 20. 5. 1945, Lelekovice u Brna, zemřel 24. 10. 2008, Opava.
 
Studoval na Státní konzervatoři v Brně na varhanním oddělení u Josefa Černockého a Josefa Pukla a v dirigentském oddělení u Jaroslava Brože a Zbyňka Mrkose (absolvoval 1967). Poté pokračoval na brněnské JAMU ve sbormistrovském oddělení u Josefa Veselky (do roku 1972) a v dirigentském oddělení u Františka Jílka (do roku 1975). Mezi léty 1977–80 působil tamtéž jako asistent a odborný asistent na katedře skladby a dirigování. V letech 1978–80 vyučoval na Státní konzervatoři Ostrava sborový a komorní zpěv. Od roku 1988 pedagogicky působí na Základní umělecké škole Václava Kálika v Opavě jako učitel klavíru a varhan. V letech 1966–74 byl sbormistrem  Brněnského akademického sboru, 1968–72 sbormistrem Akademického Pěveckého Sdružení (APS) Moravan, 1971–74 dětského sboru Mladost v Brně, 1976–86 dětského sboru Červený květ v Opavě,  1980–85 a poté od roku 1989 byl sbormistrem Pěveckého sdružení slezských učitelek Opava a sbormistrem Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě (od roku 1990). Do roku 1978 působil také jako sbormistr opery Slezského divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě a mezi léty 1978–80 jako sbormistr Ostravského filharmonického sboru. 1982–91 byl zaměstnán jako šéf opery opět ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého. Od roku 1991 do roku 1998 byl šéfdirigentem operety Národního divadla moravskoslezského. Dirigoval a koncertoval na varhany v mnoha zemích Evropy i v USA. Působil jako zastupitel statutárního města Opava za Komunistickou stranu Čech a Moravy.
 
Matěj Hollan


Datum poslední změny: 16.2.2014