Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hejzlar, Tomáš

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista a redaktor

Datum narození/zahájení aktivity:5.7.1950
Text
Dílo

Hejzlar, Tomáš, hudební publicista a redaktor, narozen 5. 7. 1950, Polička.
 
Po ukončení svých studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 1973) nastoupil jako hudební redaktor do Českého rozhlasu. Roku 1983 získal na FF UK doktorát. V letech 1975–86 pracoval jako odpovědný redaktor hudebnin a knih o hudbě ve vydavatelství Panton, poté do roku 1990 opět jako hudební redaktor a režisér Českého rozhlasu. V následujících letech byl hudebním dramaturgem Radia Collegium (1991–94), od roku 2000 je kulturním redaktorem listu Haló noviny. Působil jako člen redakčních rad časopisů Hudební nástroje (v letech 1979–89) a Opus musicum (1978–89) a odborných porot na mezinárodních festivalech: Mladé pódium Karlovy Vary (1992–2003), Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (1992). 
Byl spoluzakladatelem a místopředsedou Společnosti Bohuslava Martinů a od roku 1977 i šéfredaktorem Zpráv Společnosti B. Martinů (do roku 2003). Za svoji publikaci Bohuslav Martinů (Praha 1989) získal cenu Českého literárního fondu. Byl také několikrát oceněn v mezinárodních rozhlasových soutěžích, jako Prix musical de Radio Brno a jiných.
Tomáš Hejzlar je autorem řady textů, permanentně publikuje v domácím i zahraničním tisku, v rozhlase a jinde (např. Hudební nástroje, Hudobný život, Opus musicum).


Dílo

Dílo literární

Václav Dobiáš (Praha 1979);
Světem hudebních nástrojů (Panton, Praha 1980, 6 cizojazyčných mutací);
V náručí domova, sborník statí o B. Martinů (MK ČR, Praha 1980);
Pěvci Národního divadla (Panton, Praha 1989);
Bohuslav Martinů (Horizont, Praha 1989).
 
Jana Spáčilová                                                 

Datum poslední změny: 19.10.2005