Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Baier, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Etnograf, etnomuzikolog, publicista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:18.3.1932
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.4.2010
Text
Dílo

Baier, Vladimír, etnograf, etnomuzikolog, publicista a skladatel, narozen 18. 3. 1932, Domažlice, zemřel 21. 4. 2010, tamtéž.
 
V roce 1951 maturoval na Gymnáziu Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích, poté pracoval dva roky jako pomocný dělník v Armastavu. Roku 1953 nastoupil vojenskou službu a současně začal studovat na Vojenském učilišti v Olomouci. Učiliště dokončil v roce 1955 a o dva roky později skončila i jeho vojenská služba. Během studia a zaměstnání prošel řadou krátkodobých kurzů a školení z oblasti sociologie, historie, kulturologie a muzikologie. Roku 1957 nastoupil do Okresní správy spojů v Domažlicích jako referent, krátce na to se stal ředitelem Okresního kulturního střediska v Domažlicích (1961–66). V roce 1966 se stal inspektorem pro kulturu Okresního národního výboru v Domažlicích. Roku 1973 byl po zkouškách přijat do Ochranného svazu autorského v Praze a roku 1983 do Svazu hudebních skladatelů, vědců a koncertních umělců. Mezi léty 1976–90 působil na místě ředitele Muzea Chodska v Domažlicích, v letech 1990–92 zde byl zaměstnán jako odborný pracovník. Mezi léty 1993–98 externě vyučoval na Základní umělecké škole v Domažlicích.

 

Ve své vědecké činnosti se zaměřil na obecně etnologické, folkloristické a etnomuzikologické studium oblasti jihozápadních Čech od počátku 19. století do současnosti. Napsal studie s regionální tématikou (o rozvoji dechových skladeb, o sborovém zpívání, o společné zábavě, apod.), které nebyly dosud publikovány. Pro regionální rozhlasové studio v Plzni vytvořil více než čtyřicet půlhodinových pořadů s regionální tématikou. Pro národopisné soubory napsal okolo padesáti hudebně tanečních pásem a scének. Současně se věnoval psaní scénářů pro různé národopisné slavnosti.
Byl také autorem více než sta drobných vokálních a instrumentálních skladeb. Upravoval lidové i umělé písně a instrumentální skladby (více než 1000 úprav).


Dílo

Knihy
Úsměvy z kraje po Čerchovem (Muzeum Chodska v Domažlicích 2002);
Muzikantské vzpomínky (Muzeum Chodska v Domažlicích 2002);
Daremný pjísničky z Chodska (Muzeum Chodska v Domažlicích 2003).
 
Studie a stati
25 let Konrádyho dudácké muziky (sborník Z Chodského hradu, 1980, vydalo Muzeum Chodska v Domažlicích);
Dudaři na Chodsku (sborník Z Chodského hradu, 1987, vydalo Muzeum Chodska v Domažlicích);
Chodský hudební folklór 19. století a jeho napodobeniny na zvukových nosičích (Výhledy, 1990);
Lidová muzika dudácká na Domažlicku (Muzejní sborník, 1991, vydalo Muzeum Chodska v Domažlicích);
Z historie národopisných skupin a souborů na Domažlicku (Domažlický deník, 1998, na pokračování);
Lidová hudba dvou sousedů (Národopisná revue, 1998, č. 4);
Několik poznámek k někdejšímu stylu hraní lidových muzikantů na Domažlicku (Národopisná revue, 2001, č. 1);
Opožděné připomínky k publikaci PhDr. Jaroslava Markla „Česká dudácká hudba“ (Český lid, 2001, č. 4);
O dudáckých muzikách na Chodsku po 2. světové válce (Národopisná revue, 2002, č. 4).
 
Lucie Trojanová

Datum poslední změny: 12.3.2008