Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kaduch, Miroslav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:27.5.1938
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.3.2005
Text
DíloLiteratura

Kaduch, Miroslav, muzikolog, narozen 27. 5. 1938, Radvanice (u Ostravy), zemřel 1. 3. 2005, Ostrava.

Po absolvování Vyšší průmyslové školy strojnické v Kopřivnici (1953–57) studoval v letech 1961–67 na brněnské univerzitě Jana Evangelisty Purkyně hudební vědu. K jeho pedagogům patřili Jan Racek, Bohumír Štědroň, Zdeněk Blažek, Jiří Vysloužil a Rudolf Pečman. Pod vedením Jiřího Vysloužila získal titul PhDr. (disertace Josef Mojžíšek, slezský sběratel lidových písní, 1971) a CSc. („Ohlasové“ sbory Leoše Janáčka, 1979). V roce 1967 byl metodikem pro hudbu na Krajském kulturním středisku v Ostravě, v letech 1967–2000 byl zaměstnán jako lektor teorie a dějin hudby na Lidové konzervatoři v Ostravě. K jeho hlavním vědeckým zájmům patřila v šedesátých a sedmdesátých letech hudební folkloristika, zvláště slezský sběratel lidových písní Josef Mojžíšek. Od roku 1980 se intenzivně zabývá elektroakustickou hudbou a ortografií starší i soudobé hudby. Do roku 2000 působil také jako člen mezinárodní poroty soutěží elektroakustické hudby v Praze.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace
Ortografie hudby XX. století (MKS Ostrava 1990);
Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964–1994, osobní slovník  (JUPOS Ostrava 1996);
Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby (Vlastním nákladem, Ostrava 1997);
Hudební ortografie antiky (Vlastním nákladem, Ostrava 1999);
Rudolf Růžička, skladatel avantgardní současnosti (Repronis Ostrava 1999).

Ostatní
Písňová sbírka Josefa Mojžíška a současná folkloristika (Opus musicum 1971, č. 2, s. 44–48);
Josef Mojžíšek, slezský sběratel lidových písní (Sborník Studie o Těšínsku 1, 1972, s. 333–353);
„Ohlas“ jako historický a umělecký jev (Opus Musicum 1978, č. 5–6, s. 168–174);
Komorní cyklus lidových písní severomoravských Václava Kálika (Časopis slezského muzea 1/1990, ročník 39, vědy historické, série B, s. 70–82);
Dvořákovy zaoceánské hudební inspirace (Sborník Colloquium „Dvořák, Janáček and Thein Time Brno 1984“, Brno 1985, s. 229–232);
Jazzový improvizační a skladebný fenomén (Hudební nástroje 1987, č. 1 a 2, s. 24–25, 55–56);
Nástin dějin a technologické zřetele „počítačové“ tvorby v hudebním umění (Sborník referátů Aplikace umělé inteligence, Praha 1989, s. 231–238).

Literatura

HSPK.

International Who is Who in Music (International Biographical Centre, Cambridge 1998).

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 7.3.2006