Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hons, Miloš

Tisk


Charakteristika: Hudební teoretik a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:14.7.1958
Text
Dílo

Hons, Miloš, hudební teoretik a pedagog, narozen 14. 7. 1958, Kutná Hora.

 

Maturival na gymnáziu v Chomutově (1977), poté studoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem obory hudební výchova a ruština (1977–82). V roce 1982 začal vyučovat na základní škole v Chomutově a v letech 1985–86 působil jako ředitel LŠU v Jirkově. V roce 1986 dokončil rigorózní studium na PF v Ústí nad Labem (PaedDr.). V letech 1992–95 působil Hons jako externí vyučující teoretických předmětů na Konzervatoři v Teplicích. Po dokončení postgraduálního studia hudební teorie na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (1992–94) začal od roku 1995 vyučovat teoretické předměty (rozbor skladeb, studium partitur, metodika skladebných nauk). Zde rovněž dokončil doktorské studium hudební teorie (1999) a na základě disertační práce Česká sborová tvorba 20. století. Stylové analytické sondy získal titul Ph.D. Habilitován byl na Akademii múzických umění v Praze (2000), profesorem pro obor hudební teorie a pedagogika byl jmenován v roce 2006.

Od roku 2000 je členem oborových rad doktorského studia na PF UJEP v Ústí nad Labem a na HAMU v Praze a od 2010 na Pedagogické fakultě UK v Praze. Je ředitelem Ústavu teorie hudby na HAMU v Praze, kde byl několik let vědeckým redaktorem sborníku HAMUŽivá hudba. Od roku 2007 je členem Vědecké rady PF UJEP a předsedou komise pro habilitační a profesorská řízení a od 2011 členem Vědecké rady UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2003 je rovněž externím pedagogem teoretických předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze.


Dílo

Knihy

Česká sborová tvorba 20. století. Analytické stylové sondy (Ústí nad Labem, Acta Universitatis Purkynianae 51, Studia Musica 2000).

Hudba zvaná symfonie (Praha, Togga 2005).

Hudební analýza (Praha, Togga 2011).

 

Studie a stati

J. B. Foerster - Devět mužských sborů op. 37, analytická studie (Acta Universitatis Purkynianae 30, UJEP Ústí nad Labem 1998, s. 67–81).

Říkadlové texty ve sborové tvorbě Bohuslava Martinů (Opus Musicum 3/99, s. 9–22).

Česká sborová tvorba 20.století a moderní kompoziční techniky (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc 2000, s. 23–27).

Hudební forma a architektonika (Hudební fakulta AMU, Praha 2000, s. 32–47).

Hudební archiválie či tvůrčí dialog? Zamyšlení nad různými aspekty autentické interpretace (UJEP, Ústí nad Labem 2002, s. 37–45)

Bohuslav Martinů - Double concert. Tektonická sonda vrcholného díla 30. let (Opus Musicum 3/2002, 16–25).

Grafické znázornění formy, stavby a dalších hudebních parametrů jako součást analýzy nebo projektu skladby ( UJEP, Ústí nad Labem 2002, s. 7 – 20)

Mytologická cvičení Jana Nováka (Opus Musicum 6/2002, s. 4–14).

Několik úvah nad "prostorovostí" hudebních struktur (Hudební fakulta AMU, Praha 2003, 37–41).

Karel Janeček teoretik a analytik (Hudební fakulta AMU, Praha 2004, s. 29–39).

Brahmsovy symfonie (K tektonickému vývoji symfonické hudby) (Hudební fakulta AMU, Praha 2004, 81–117).

Symfonie a hudební struktura (Hudební fakulta AMU, Praha 2004, 24–25).

Morgensternovské inspirace v tvorbě Jana Rychlíka a Jana Kapra (Hudební fakulta AMU, Praha 2005, 25–31).

Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století (Hudební fakulta AMU, Praha 2005, 89 – 99).

Sborová tvorba Zdeňka Lukáše v kontextu české hudby druhé poloviny 20. století (Osobnost a dílo Zdeňka Lukáše, Západočeská univerzita v Plzni 2008, s. 22–27).

 

Lubomír Spurný

 

Datum poslední změny: 25.3.2015