Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ješ, Jiří

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:19.6.1926
Text
DíloLiteratura

Ješ, Jiří, hudební publicista a organizátor, narozen 19. 6. 1926, Praha.
 
Po absolutoriu reálného gymnázia v Praze (1945) studoval na Vysoké škole obchodní  a na Střední knihovnické škole v Praze (do1966).  1946–48 byl sekretářem a zástupcem šéfredaktora v deníku Svobodné Slovo, přispíval do Peroutkových Svobodných novin a do periodika Dnešek, byl tiskovým referentem Svazu vysokoškolského studentstva v Praze. V letech 1948 až 1953 byl vězněn, po propuštění dále persekvován (byl vyloučen ze všech vysokých škol v ČSR a vystěhován z Prahy, postižen zákazem publikační činnosti atd.); do roku 1962 vykonával různá podřadná zaměstnání. 1962–63 byl dramaturgem Divadla hudby v Liberci, 1963–66 působil v Parku kultury v Liberci jako pořadatel koncertů vážné hudby, v letech 1966 až 1976 byl zaměstnán v Krajském podniku pro film, koncerty a estrády v Liberci  jako krajský koncertní jednatel a spolupracovník Československé umělecké agentury Pragokoncert. 1976–86 působil jako koncertní jednatel v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK; souběžně 1980 až 1990 pracoval jako průvodce v cestovní kanceláři ČEDOK. V roce 1991 byl protokolárním úředníkem Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 1990 působí jako komentátor Českého rozhlasu v Praze, od 1993 je komentátorem Radia Svobodná Evropa v Praze (ČRo 6) a sloupkařem deníku METRO a časopisu POLYGON, vydávaného pro Čechy v zahraničí. V letech 1964–69 externě pedagogicky působil v Jazykové škole v Liberci.
 
V letech 1966–72 byl Ješ členem Rady Kruhů přátel hudby, v roce 1968 byl jejím předsedou. 1993–99 byl předsedou Rady České tiskové kanceláře. 1996 získal za soustavnou publicistickou činnost první udělenou cenu Ferdinanda Peroutky, 1999 mu byla udělena Medaile Masarykova demokratického hnutí, 2000 Medaile Společnosti  Jana Masaryka, 2001 čestné členství Společnosti Antonína Dvořáka (Dvořák Society) v Londýně, 2003 Medaile Českého rozhlasu.
 
V letech 1958–1990 se Ješ věnoval především hudební publicistice (psal pro Hudební rozhledy, Československý rozhlas, Průboj, Literární noviny (Literární listy), Tvorbu a další periodika); dále psal výkladové texty, přednášel průvodní slovo ke koncertům vážné hudby (v roce 1989 uváděl koncert Royal Liverpool Philharmonic Orchestra v Liverpoolu) a konal četné besedy pro školní mládež a studenty, vedl řadu rozhovorů s předními osobnostmi veřejného života v Českém rozhlase a v České televizi. V období normalizace organizoval a vedl poloilegální pražský Jonáš klub, soustředěný k činnosti protagonistů Divadla Semafor.
 
Od počátku devadesátých let je hlavním oborem Ješova veřejného působení politická publicistika.
Dílo
Dílo knižní
Jak pořádat koncerty vážné hudby  (Praha 1979);
Co přines čas. Vzpomínky současníka (Praha 1997);
Hovořil Jiří Ješ I. Komentáře 1992–97 (Praha 1997);
Jak chutná nezávislost. Sborník, hlavní redaktor Jiří Ješ (Praha 1998);
Hovořil Jiří Ješ II. Komentáře 1997–99 (Praha 1999);
Rozhlasové profily. Příspěvek do sborníku (Praha 1999);
Hovořil Jiří Ješ III. Komentáře 2000–03 (Praha 2004).
 
Ostatní
Výročí kulatá i nekulatá (pořady pro Český rozhlas);
Dialogy nad životem s hudebníky (Libor Pešek, Ilja Hurník, Zuzana Růžičková, Václav Snítil, Due Boemi: Josef Horák a Emma Kovárnová, Ivan Štraus, František Kovaříček, Jaroslav Krček, Jiří Pilka, Jaroslav Tůma, Břetislav Novotný, Jindřich Feld, Pavel Jurkovič, Jiří Hlaváč, Pavel Smetáček, Gabriela Beňačková ad. – pořady pro Český rozhlas);
Bilance uspokojivá, otazníky však zůstávají (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 7, s. 288);
Hudba ve městě bižuterie (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 10–11, s. 457);
Ekonomicky i kulturně (Hudební rozhledy, roč. 17, 1964, č. 11, s. 465–466);
Předcházet nesnázím  (Hudební rozhledy, roč. 17, 1964, č. 23–24, s. 1026);
Pořadatel míní, náhoda mění (Hudební rozhledy, roč. 18, 1965, č. 8, s. 332);
Zbytečný mezičlánek (Hudební rozhledy, roč. 18, 1965, č. 9, s. 383);
Jaro v Liberci (Hudební rozhledy, roč. 18, 1965, č. 11, s. 466);
Móda a vážná hudba (Hudební rozhledy, roč. 18, 1965, č. 18, s. 223);
Měsíc přátelství v praxi (Hudební rozhledy, roč. 18, 1965, č. 23–24, s. 993);
Hvězdářská opera v Planetariu (Hudební rozhledy, roč. 36, 1983,  č. 1, s. 6–8);
Dopisy redakci. Povzdech pořadatele (Hudební rozhledy, roč. 36, 1983, č. 5, s. 211);
Hudební večery v ÚKDŽ (Hudební rozhledy, roč. 37, 1984, č. 3, s. 116–117).
Literatura
I. Lexika                               
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (Praha 1998).
Český biografický slovník 20. století (Praha 2001).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2002).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2005).
 
II. Ostatní
Pečinka, Bohumil: Muž první republiky (Lidové noviny, 7. 2. 1996).
 
Petar Zapletal
Text

Datum poslední změny: 10.7.2008