Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Horová, Iva

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:30.10.1958
Text
DíloLiteratura

Horová, Iva, muzikoložka, narozena 30. 10. 1958, Praha.
 
Studovala na konzervatoři v Teplicích obor klavír s pedagogickou nástavbou (1974–80), poté pokračovala studiem oboru hudební věda na Karlově univerzitě v Praze (1980–84, PhDr.) a rekvalifikačním knihovnickým kurzem v Národní knihovně v Praze (studium ukončeno 1999).  Po ukončení studií působila na Ústavu pro hudební vědu v Československé akademii věd (1984–85),  pracovala jako odborný referent v hudebním oddělení Divadelního ústavu (1989–90) a v Hudebním informačním středisku Českého hudebního fondu (1986 a opět od roku 1990). Dále byla vedoucí knihovny hudební fakulty AMU (1993–97) a od roku 1994 zde zastává funkci ředitelky. Ve své činnosti se věnuje především rozvoji zpracovávání dokumentů z hudební oblasti a modernizaci profesionálního integrovaného knihovnického systému pro hudební specialisty. Podílela se na vybudování automatizovaného souborného katalogu knihovny a zpřístupnění méně dostupných zvukových dokumentů AMU (1994–96). Je rovněž členkou komise pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol, působí v Radě pro katalogizační politiku, v Pracovních skupinách pro katalogizaci neknižních dokumentů, hudebnin i věcnou katalogizaci a úzce spolupracuje s výborem České národní skupiny IAML (International Association of Music Libraries). Od roku 2002 je předsedkyní Sdružení uživatelů knihovního systému T-series. Jako pedagožka pořádá přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jak na Ústavu knihovnictví a informačních studií, tak i na Ústavu hudební vědy, jež se týkají především managementu akademické knihovny a hudebního knihovnictví.

Dílo
Typologie operní předehry 19. století (Hudební věda XXV, 1988, č. 2);
Operní konkurzy, vypsané v souvislosti s otevřením Národního divadla v Praze (Hudební věda XXVII, 1990, č. 2);
Předehry ke komickým operám Antonína Dvořáka (Antonín Dvořák – dramatik, sborník, Divadelní ústav, Praha 1994);
Několik poznatků o hudební knihovnách v Londýně (Národní knihovna, 1996, č. 5);
Digitalizace a zpřístupňování méně dostupných zvukových záznamů knihovny HAMU (Sborník z konference Inforum, 2002);
Digitalizace kvalifikačních prací (Automatizace knihovnických procesů – 9., sborník z 9. ročníku semináře, České vysoké učení technické, Praha 2003);
Digitalizace a zpřístupňování kvalifikačních prací AMU (Sborník z konference Inforum, 2003);
Zpřístupňování digitalizovaných dokumentů: lokální aktivity versus celonárodní projekt? (Knižnica 4, 2003, č. 6–7, s. 290–295).
Literatura
www.amu.cz/library/horova.htm
 
Kateřina Smékalová
Text

Datum poslední změny: 14.7.2008