Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Růžičková, Božena

Tisk

(Muhrová)

Charakteristika: Flétnistka a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:25.9.1942
Text
Diskografie

Růžičková, Božena (roz. Muhrová), flétnistka, pedagožka, narozena 25. 9. 1942, Seč (u Pardubic).
 
Studovala hru na flétnu na Vyšší hudební škole (dnešní konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského) v Kroměříži (1956–62). V roce 1962 byla přijata na JAMU v Brně do flétnové třídy Oldřicha Slavíčka. Vysokoškolské studium ukončila v  roce 1966 s vyznamenáním a poté se věnovala sólistické a pedagogické činnosti. Deset let působila na kroměřížské konzervatoři jako profesorka hry na flétnu a od roku 1976 až dosud vyučuje na konzervatoři v Brně.
Během své umělecké kariéry pořádala sólové recitály a účinkovala jako sólistka s filharmonickými orchestry v Ostravě, Teplicích, Olomouci a Brně. Spolupracovala s pianisty Drahomírou Zaorálkovou, Milanem Mášou, Jaroslavem Smýkalem a Jiřím Skovajsou. Zúčastnila se mezinárodní soutěže dechových nástrojů v Budapešti (1965), kde obdržela čestné uznání. Jako finalistka mezinárodní soutěže dechových nástrojů konané při Pražském jaru (1968), získala čestné uznání I. stupně. Stala se nositelkou první ceny v soutěži o nejlepší interpretaci děl Bohuslava Martinů konané v roce 1966 v Brně. Již během studií reprezentovala JAMU na koncertech v rakouském Linci (1965). Z pozdějších aktivit nelze opomenout její spolupráci s Moravskými madrigalisty řízenými Jiřím Šafaříkem, se nimiž absolvovala koncertní turné po Německu (1977). Premiérovala několik skladeb skladatelů Františka Emmerta, Jana Kapra, Aloise Piňose, Miloše Štědroně a dalších, za jejichž interpretaci byla několikrát oceněna Českým hudebním fondem v Praze. Její umělecký profil doplňují rozhlasové nahrávky.
Sólistické zkušenosti bohatě uplatnila ve své pedagogické práci. Její flétnovou třídou prošlo více jak šedesát studentů. Božena Růžičková je často zvána do porot soutěžních přehlídek posluchačů konzervatoří, krajských a národních soutěží základních uměleckých škol. O své metodice hry na flétnu přednášela na konzervatořích v Českých Budějovicích a Plzni. Dokladem její pedagogické práce jsou úspěšná koncertní a soutěžní vystoupení jejích žáků. V roce 1986 byla na brněnské konzervatoři pověřena vedením dechového oddělení.
Diskografie
Růžička, Rudolf: Trio pro flétnu, violu a harfu (Český rozhlas 1965);
Emmert, František: Concertino pro flétnu a komorní soubor (Český rozhlas 1965);
Chaminade, Cecile: Concertino op. 107 pro flétnu a klavír (Český rozhlas 1966);
Martinů, Bohuslav: Sonáta pro flétnu a klavír (Český rozhlas 1966);
Štědroň, Miloš: Dva kusy pro flétnu, klavír a bicí (Český rozhlas 1967);
Poulenc, Francis: Sonáta pro flétnu a klavír (Český rozhlas 1974).
 
Oldřich Lána
Text

Datum poslední změny: 17.7.2008