Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rak, Štěpán

Tisk


Charakteristika: Kytarista, pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:8.8.1945
Text
DíloDiskografieLiteratura

Rak, Štěpán, kytarista, pedagog a skladatel, narozen 8. 8. 1945, Praha.
 
Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Radotíně (1959–63), přípravný kurz u Jiřího Köhlera, konzervatoř v Praze obor kytara a skladba pod vedením Štěpána Urbana a Zdeňka Hůly (1965–70) a poté na studium skladby navázal na Hudební fakultě AMU (1971–75). Již za vysokoškolských studií mu byla udělena druhá cena v 1. ročníku soutěže mladých skladatelů Československé republiky za symfonii Hirošima  (1973) a druhá cena v 2. ročníku téže soutěže za píseň (1974).
 
Svou pedagogickou činnost zahájil roku 1968 výukou na lidových školách umění (Praha Břevnov a Radotín, Černošice u Prahy). Roku 1975 byl pozván do Finska, aby pomohl vytvořit základy moderní kytarové hry ve Skandinávii. Zde vyučoval na Konzervatoři v Jyväskylä, současně pořádal mistrovské kurzy (Karstule, Rovaniemi, Oulu, Vaase, Turku, Korpilahti atd.) i přednášky (Konzervatoř v Lahti a Kuopiu, Universita v Oulu, festival Jyväskyläské léto) a poskytoval konzultace na Sibeliově akademii v Helsinkách. Ve Finsku ale nepůsobil jen jako pedagog, pořádal sólové koncerty i koncerty se symfonickými orchestry Středního Finska a Koupía téměř ve všech finských městech. Intenzivní byla i jeho spolupráce s tamními rozhlasovými stanicemi (Rinnakainen a Keski-Suomi Radio) a televizí (1984 natočen koprodukční film s Československou televizí ve dvojí jazykové mutaci Štěpáne, na téma Štěpán Rak).
 
Do Československa se vrátil roku 1980. Jako pedagog pokračoval s výukou kytary na pražské konzervatoři (1981), působil jako odborný asistent na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (1982–84) a stal se rovněž pravidelným členem mezinárodních porot pro kytarové soutěže. Roku 1985 se stal prvním pedagogem kytarové hry v historii AMU, kde působí od roku 1982 dodnes ( roku 2000 mu byl udělen titul historicky prvního profesora kytarové hry České republiky). Od roku 1988 je pravidelně zván na přednášková a koncertní turné po celém světě (např. roku 1990 byl pozván jako profesor na Univesrisity of Western Ontario v Kandě a na Julliard School of Music v New Yorku, dále do Ottawy, Montrealu atd.).
 
Mezi celosvětově uznávané projekty, které Štěpán Rak vytvořil, se řadí nastudování vlastního díla Vivat Comenius. Pracoval na něm spolu s Alfrédem Strejčkem za podpory organizace UNESCO od roku 1987. Vycházeli z dosud nezveřejněného díla Jana Ámose Komenského, Obecná porada o nápravě věcí lidských. Toto hudební dílo je již dnes známo v několika úpravách (úprava pro dva střední mužské hlasy, dvě zobcové flétny, orffovský instrumentář a kytaru z roku 1989–92; v jiné úpravě z roku 1989 je to suita pro kytaru a střední mužský hlas), bylo provedeno v mnoha zemích (1992 Francie, 2002 Mexiko, Rusko atd.) a přeloženo do šesti jazyků. Na svou spolupráci s recitátorem a hercem Alfrédem Strejčkem navázal v mnoha dalších vystoupeních (Písně ztraceného ráje – 1996; Biblická rozjímání – 1998; Koncert pro Mistra Jana – 2000; Amen, pravím ti – 2003 atd.). V roce 2004 byl jejich společným projektům věnován 5. Zámecký hudebně-literární festival ve Starých Hradech u Jičína.
 
Velkým uznáním osobnosti Štěpána Raka bylo i uskutečnění samostatného koncertu na Čajkovského státní konzervatoři v Moskvě a účast na festivalu Moskevský podzim (2002), pozvání do divadla v Pekingu (únor 2004) s programem Chvála čaje (celovečerní fantazijní cyklus skladeb pro sólovou kytaru) a vystoupení s vlastní celovečerní suitou pro sólovou kytaru Dvacet tisíc mil pod mořem (skladba věnovaná námořníkům ponorky Kursk)na mezinárodním kytarovém festivalu Světoví mistři kytary v Kalifonii (březen 2004) .
 
Ve své pedagogické i interpretační činnosti se snaží především o inovaci techniky klasické kytarové hry a  přesné propracování celkové metodiky (dokument souhrnně demonstrující inovace v kytarové hře natočil u Bridge Records a na Universitě v Queenslandu). Zvláště velkým přínosem je rozvoj a využití tzv. pětiprstové techniky (technika známa i jako Rakovo tremolo), ve které využívá aktivace malíčku především levé, ale i pravé ruky, čímž dosahuje větších výrazových i barevných kontrastů a nových možností interpretace tradičního kytarového repertoáru. Tato technika je uplatňována nejen v jeho kytarových třídách, ale je prosazována i v jiných zemích díky spolupráci Štěpána Raka se zahraničními kytaristy, skladateli a muzikology (např. Alexander Frauchi, John Duarte, George Wade, Kazuhito Yamashita, Vladimír Mikulka, Nikita Košin, Charles Postelwate).
 
Jako skladatel se Štěpán Rak představil už v polovině sedmdesátých let (např. Klavírní sonáta, Kytarový koncert C dur, Smyčcový kvartet). Po roce 1980 se věnoval především kompozicím pro různé nástroje, tvorbě hudby filmové (např. Smrt krásných srnců, Slasti otce vlasti)i divadelní (spolupráce s divadlem Disk a s Divadlem ABC). Navázal spolupráci s rozhlasovými společnostmi (BBC, CBC, ABC, Rinnakaisohjelma apod.) a stal se stálým korespondentem významných kytarových časopisů (Soundboard, Guitar of Australia, La Guitare apod.).
Jeho skladby sólové, komorní a orchestrální jsou vydávány téměř po celém světě tiskem (např. v nakladatelstvích Lemoine, Chorus, Musical New Service, Bérbén, Zen-on) a produkovány významnými nahrávacími společnostmi (např. Chandos, Bridge Recorgs, GHA, BIS).
 
V posledních letech nabyla popularity také kytharoterapie, kterou Štěpán Rak vytvořil a sám propaguje. Jde o využití muzikoterapeutických účinků kytarové hry a meditatativního působení slova (např. komponované pořady Spirála moudrosti ve spolupráci s Jitkou Molavcovou nebo Z tajností egyptských Paula Bruntona ve spolupráci s Alfrédem Strejčkem). Spojení přednesu poezie, prózy i písní spolu s autorskými skladbami Štěpána Raka je také jednou z typických náplní jeho komponovaných pořadů, ve kterých se snaží posluchačům přiblížit technické i orchestrální možnosti kytary (kytarové melodramy – Erbenova kytice, Cirkusová pohádka podle Jiřího Wolkera atd.).


Dílo

I. Dílo hudební (výběr)

Smyčcový kvartet, op. 14 (1972);
Klavírní sonáta, op. 13 (1974);
Hirošima. 2 věty pro symfonický orchestr, op. 16 (1974);
Český sen. Ricercar pro velký dechový orchestr, varhany a bicí nástroje, op. 21 (1974);
Romance pro kytaru a violoncello, op. 5 (1969, rev.1975);
Koncert pro kytaru a orchestr C dur, op. 26 (1975);
Vzpomínka na Prahu pro housle a kytaru, op. 36 (1978);
Rapsodia per violino solo, op. 3 (1979);
Šumařova suita pro akordeon sólo, op. 32 (1980);
České pohádky pro flétnu a kytaru, op. 43 (1982);
Pláč kytary pro kytaru a marimbu, op. 11 (1983);
Čtyři pro tři pro hoboj, fagot a kytaru, op. 49a (1985);
Písně nočních draků. Cyklus písní s kytarou bez textu, op. 59 (1986);
Balalajka pro kytaru a lidský hlas, op. 66 (1989);
Vivat Comenius. Koncert pro kytaru, housle, zobcovou flétnu, lidský hlas a orffovský instrumentář s textem J.A.Komenského (1989) – skladba je prováděna ve více úpravách;
Soumrak pro sólovou kytaru, op. 67, č. 4 (1990);
Partia di Bohemia pro sólovou kytaru, op.70 (1990);
Prélude pro sólovou kytaru, op. 72 (1991);
Darwiniana pro sólovou kytaru (1992);
Terra Australis pro sólovou kytaru (1992–93);
Teskně hučí Niagára pro sólovou kytaru (1995);
Ten vánoční čas. 30 koled v úpravě pro kytaru (1996);
Romanza pro sólovou kytaru – koncertní zpracování známého anonymu (1996);
S kytarou kolem světa pro sólovou kytaru (1996);
Eine kleine Rakmusik pro sólovou kytaru (1996);
Svita – The renaissance suite pro sólovou kytaru (1997);
Rudofiana pro sólovou kytaru (1997);
La folia. Variace pro sólovou kytaru (1998);
Píseň Glumgdauglič pro sólovou kytaru (1999);
20 000 mil pod mořem pro sólovou kytaru (2000);
Královská suita pro sólovou kytaru (2002);
Chvála čaje pro sólovou kytaru (2002).
 

II. Dílo literární

Rak, Štěpán a Urbanová, Jaroslava: Kytara, má láska (nakladatelství EMINENT, 2003).

Diskografie

Diskografie (výběr)

Works by Koshkin and Rak (Vladimír Mikulka – kytara, 1983, BIS);
Štěpán Rak live at the Wigmore Hall (1985, Musical New Services);
Prague Marimba Trio (Miroslav Kokoška, Jaroslav Svěcený – housle, Štěpán Rak – kytara, 1988, Supraphon);
Remembering Prague (1988, Chandos);
Vladimír Mikulka plays Štěpán Rak (Vladimír Mikulka – kytara,1989, GHA);
The Guitar of Štěpán Rak (1989, Nimbus);
Dedications (1990, Nimbus);
Live in Studio (Liverpool Guitar Studio, 1991);
The Guitar of the 21st century (1994, GRAN-CENTER);
Teskně hučí Niagara (1994, Multisonic);
Terra Australis I (1994, Monitor EMI);
Terra Australis II (1996, Spirála);
Hledání lásky ( Alfred Strejček – zobcové flétny, zpěv, recitace, Štěpán Rak – kytara, 1997, Spirála);
Hoši od Bobří řeky (Alfred Strejček, Štěpán Rak, 1998, Spirála);
Ten vánoční čas (1999, Spirála);
Nada Shakti & Štěpán Rak (1999, Spirála);
With the Guitar around the World (2000, Spirála);
Vivat Comenius (Alfred Strejček, Miloslav Klaus, Jaroslav Svěcený, Miroslav Petráš, Štěpán Rak, 2001, GZ Digital Media);
Obraz ze života mého – Máchovské nokturno (Alfred Strejček, Štěpán Rak,
2002, GZ Digital Media);
Spirála moudrosti (Jaroslava Urbanová, Jitka Molavcová, Alfred Strejček, Štěpán Rak 2002, Unlimited Media).

Literatura

I. Lexika
ČSS.
Československý biografický slovník (Praha 1992).
 
II. Ostatní
www.stepanrak.cz
 
Kateřina Smékalová

Text

Datum poslední změny: 14.7.2008