Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Raclavský, Jiří

Tisk


Charakteristika: Skladatel a hudební teoretik

Datum narození/zahájení aktivity:3.2.1974
Text
DíloLiteratura

Raclavský, Jiří, skladatel a hudební teoretik, narozen 3. 2. 1974, Brno.
 
Během studia na gymnáziu (1988–92) studoval klasickou kytaru u Igora Krejčího (1991–93). Po ukončení gymnázia absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1993–99, Mgr., diplomová práce: Individua v logické sémantice, bakalářská práce: Piňosova Euforie IV., klauzurní práce: Pojem tónové skupiny jakožto množiny). Jednalo se o obor filozofie (Pavel Materna) a hudební věda (Jiří Fukač a Miloš Štědroň). Zároveň se tou dobou zabýval studiem harmonie a kontrapunktu u Martina Dohnala (1992–94) a rovněž byl soukromým žákem Aloise Piňose (1994–96), pod jehož vedením následně absolvoval na Hudební fakultě Janáčkovy akademie músických umění v Brně obor kompozice (1996–2000, BcA., teoretická bakalářská práce: Tónové skupiny jako uspořádané množiny). Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dokončil postgraduální studium (Pavel Materna, 1999–2003, Ph.D., disertační práce: Logická analýza pojmových postojů). V letech 2002–03 byl zaměstnán jako asistent na Katedře filozofie Filozofické fakulty Masarykovy university v Brně, kde od roku 2003 vykonává odborného asistenta.
 
Kromě vlastní autorské tvorby se zabývá soudobou vážnou hudbou (Xenakis, Piňos, Ligeti) a od roku 2001 se aktivně věnuje také hudební tvorbě pro divadlo. Coby teoretik se věnuje navržení a formalizaci obecného modelu skladby (resp. skladeb všech žánrů a epoch) na základě matematického pojmu funkce, přičemž se jedná o propojení logiky a hudby. Cílem je jak optimální analýza skladeb, tak teorie jejich konstruování. Jiří Raclavský je držitelem několika prestižních ocenění v oblasti kompozice: čestné uznání v celostátní soutěži mladých skladatelů Generace 96 (Kiliniki), čestné uznání v celostátní soutěži mladých skladatelů Generace 97 (Grundlagen der Mathematik), čestné uznání na kompozičním kurzu v Reichenau (Rakousko), 1997 (Alleides II), čestné uznání v celostátní soutěži mladých skladatelů Generace 98 (zie zie Poe) a druhá cena v celostátní soutěži mladých skladatelů Generace 99 (Hommage a Xenakis).
Dílo
I. Dílo hudební (výběr)
 
Písně pro Sebastiena (fem. voc., piano), 1994;
Fantazie v blues (piano), 1995;
Hommage  a Xenakis (pfte.), 1995;
Seiachnoi (pfte.  in modo perc.), 1995;
La kli (vla.) [alt.:  (vlc.)], 1996;
Zátiší (vlc.), 1996;
Kiliniki (scord. guit.), 1996;
Alleides (tr., trb, org.), 1997;
Grundlagen der Mathematik (scord. e prep. guit.), 1997;
Marimbiana (mar.) [alt.: Vibrafonie (vibr.)], 1997;
Alleides  II (ob., fag., pfte.), 1997;
zie zie Poe (fem. voc., scord. guit.), 1998;
Ataraxia (tr.,  trb.), 1998;
Návršní plošiny (vn., perc.),  1998;
iemka (vlc., scord. guit.), 1998;
Ricercare B-A-C-H & Studio (cl.), 1998;
Trio pro housle, violoncello a cembalo (vn., vlc.,  cemb.), 1999;
Celestial Body (clavinova: vibes),  2000.
 
Divadelní  hudba 
Hydrikos a Pýrenka,  (sopr., 2x tenor, cl., pfte.), 2001;
Filosof(ie) a žena,  (sopr.," alt, 2x tenor, guit., el. guit.,  basguit., perc), 2002;
Tenkrát na západě, (2x tr., 2x vn., vlc., pfte.,  synth., ac., guit.,  basguit.), 2002. 
 

II. Dílo literární (teoretické)
 
Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice (Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity B 46, 1999, č. 1, s. 75–87).;
Model skladby na základě pojmu funkce (Ambiguity and Music, 2000, s. 122–129);
Denotace a reference v hudbě (Organon F 6, 2000, č. Príloha,  s. 93–100);
Stochastická hudba Iannise Xenakise (Vesmír 83, 2004, č. 7, s. 404–408);
O vlivu světa 3 na svět 2 na příkladu hudby a vědecké teorie (Organon F 11, 2004, č. 3, s. 272–277);
Explikace pojmu tónové skupiny v teorii množin (Acta Musikologica 2, 2005, č. 2, 20 s.).
Literatura
http://www.phil.muni.cz/~raclavsk/
 
Pavel Trtílek
Text

Datum poslední změny: 7.7.2008