Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pilný, Miroslav

Tisk


Charakteristika: Akordeonista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:5.3.1972
Text
Pilný, Miroslav, akordeonista a hudební pedagog, narozen 5. 3. 1972, Chrudim.
 
V letech 1986–92 studoval akordeon na Konzervatoři v Pardubicích. Vysokoškolského vzdělání dosáhl na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (1992–97). Jako pedagog působil v letech 1994–96 jako externista na Konzervatoři Pardubice. Od roku 1998 je učitelem na Základní umělecké škole v Chrudimi. Zastává též funkci předsedy akordeonové sekce Základní umělecké školy Pardubického kraje. Za hru na akordeon byl oceněn na několika domácích i zahraničních soutěžích. V roce 1989 získal první cenu a ocenění za nejlepší interpretaci soudobé hudby na národní soutěži v Hořovicích. Roku 1991 získal první cenu v soutěži konzervatoří v Pardubicích. V letech 1998 a 1999 byl opět oceněn první cenou na soutěži Popular Hořovice (roku 1998 v sólové hře, v roce 1999 jako člen komorního dua). Byl také odměněn na mezinárodních soutěžích ve Wiesbadenu a  Klingenthalu.
 
Ilona Chocholatá
Text

Datum poslední změny: 17.7.2008