Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pěruška, Jan

Tisk


Charakteristika: Violista

Datum narození/zahájení aktivity:14.5.1951
Text

Pěruška, Jan, violista, 14. 5. 1951, Opava.
 
Studoval hru na violu na Státní konzervatoři v Ostravě (1966–72) u Miroslava Němce a na AMU v Praze u Josefa Kaďouska (1972–73) a Jaroslava Motlíka (1973–76). V roce 1974 absolvoval mistrovské kurzy v německém Výmaru u Pála Lukacze. Mezi léty 1976–77 působil v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. V letech 1977–85 byl sólovým violistou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Od roku 1985 je členem Stamicova kvarteta. V roce 1990 začal vyučovat na AMU v Praze (od roku 1995 docentem).
V letech 1975 a 1979 se stal laureátem (druhá cena) interpretačních soutěží Ministerstva kultury, v roce 1981 získal první místo na Mezinárodní violové soutěži v Markneukirchenu. Jako sólista spolupracoval Jan Pěruška s významnými osobnostmi a soubory českého koncertního života (s Janem Panenkou, Josefem Sukem, Dagmar Peckovou, Pražákovým a Kociánovým kvartetem). Roku 2000 zaujal obnovenými premiérami Koncertu pro violu a orchestr Aloise Háby a skladby Flos campi pro violu, komorní sbor a orchestr Ralpha Vaughana Williamse. Nahrál četná díla pro Český rozhlas a televizi.
Jako člen Stamicova kvarteta byl oceněn první cenou na soutěži smyčcových kvartetů EBU a OIRT v Salcburku (1986) dvakrát (1988, 1991) získaly jejich nahrávky ocenění Grand Prix du Disque de la Academie Charles Gross v Paříži. Česká hudební rada mu jako členovi Stamicova kvarteta udělila cenu za provedení všech smyčcových kvartetů Aloise Háby (1998) na Pražském jaru 1997. Pro firmu Bayer Records natočil se Stamicovým kvartetem komplety smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů a Aloise Háby. Pro vydavatelství Panton pak nahrál komplety smyčcových kvartetů Leopolda Koželuha, Pavla Vranického a Jana Klusáka.
Diskografie
Diskografie (výběr)

Bodorová, Sylvie: Plankty pro violu a orchestr (Panton 1995);
Violové koncerty rodiny Stamiců (Panton 1995);
Eben, Petr: Písně nelaskavé (Supraphon 2001);
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncertantní symfonie Es dur pro housle, violu a orchestr KV 364 (Subiton 2002);
Mistrovské kusy pro violu a kontrabas aneb Šílenství 1 (Artesmon 2002);
Krásná viola (Artesmon 2003);
Ruská viola (Artesmon 2004);
Viola Bohuslava Martinů (Artesmon 2004).
Literatura
I. Lexika
Československý biografický slovník (Praha 1992).
 
II. Ostatní
www.amupraha.cz      
www.odklasika.cz
www.stamicquartet.cz 
 
Blanka Šaffková – Ondřej Pivoda
Text

Datum poslední změny: 16.7.2008