Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pelková, Dita

Tisk

(Brlicová)

Charakteristika: Pěvkyně a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:11.11.1971
Text
Pelková, Dita (roz. Brlicová), pěvkyně a hudební pedagožka, narozena 11. 11. 1971, Zlín.
 
Vystudovala konzervatoř v Brně (1990–96) a posléze ve studiích pokračovala na AMU v Praze u Naděždy Kniplové (1996–2001), na Musikhochschule v Berlíně u Haralda Stamma (1998) a od roku 2001 též na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (doktorské studium). Mimo to se účastnila pěveckých kurzů vedených Evou Randovou a Peterem Mikulášem.
Jako pěvkyně spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů, Komorním symfonickým orchestrem Zlín, Západočeským symfonickým orchestrem, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Talichovým komorním orchestrem, Akademickými komorními sólisty a se souborem Virtuosi di Praga. Do jejího repertoáru patří zejména sólové party vokálně instrumentálních děl – např. Requiem Wolfganga Amadea Mozarta, Mše D-dur Antonína Dvořáka, Pergolesiho Stabat mater a další. Mimo to vyučuje zpěv na různých státních školách i soukromě.
 
Martin Profous
Text

Datum poslední změny: 16.7.2008