Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pálka, Tomáš

Tisk

(Martyn)

Charakteristika: Skladatel, klavírista, houslista a zpěvák

Datum narození/zahájení aktivity:21.2.1978
Text
DíloLiteratura

Pálka, Tomáš (pseud. Martyn), skladatel, klavírista, houslista a zpěvák, narozen 21. 2. 1978, Brno.
 
Vystudoval kompozici ve třídě Pavla Zemka-Nováka na konzervatoři v Brně. Od roku 2000 dosud studuje skladbu na AMU v Praze, nejprve byl žákem Marka Kopelenta, nyní studuje u Milana Slavického. V letech 1997–2002 byl klavíristou orchestru Národního divadla v Brně. Jako basbarytonista vystupoval (1998–2001) ve smíšeném komorním sboru Musica Da Camera v Brně pod vedením sbormistra Martina Franze a v roce1998 se stal houslistou v orchestru Musica Figuralis (Brno) pod uměleckým vedením Marka Čermáka. V letech 2000–03 externě spolupracoval s Pražským filharmonickým sborem (bas). V roce 2002 se stal spoluzakladatelem a členem skladatelského sdružení KONVERGENCE (Praha), jehož náplní je veřejné uvádění děl skladatelů mladé generace z celého světa. Od roku 2003 vyučuje kompozici a improvizaci na Základní umělecké škole Biskupská v Praze. V roce 2004 přijal pozvání organizací SACEM do Paříže, aby zde vytvořil skladbu pro komorní soubor Calliopée. Od roku 2005 působí jako pedagog na konzervatoři v Brně, kde vyučuje hudební teorii.
 
Skladatelská činnost Tomáše Pálky je bohatá. Napsal více než čtyřicet skladeb. O svém kompozičnímu stylu napsal: „Hudební dynamika a také hudební čas se staly v mé kompoziční práci jedněmi z nejdůležitějších hudebních parametrů“. K jeho hudebním vzorům se řadí především skladatelé jako Anton von Webern, Morton Feldman, Giacinto Scelsi, Görgy Ligeti, Pavel Zemek-Novák, Olivier Messiaen, Witold Lutosławski, Arvo Pärt a György Kurtág. Skládá také scénickou hudbu (např. scénická hudba k představení Michaely Dolákové). Obdržel několik cen ze svoji skladatelskou činnost (např. v německém Kassel – třetí cena za skladbu Vize – Barvy Noci, v soutěži Generace v Ostravě – první cena za skladbu Pro Radost Z Narození a jiné).
Dílo
I. Dílo hudební (výběr)

Schody pro klarinet, 1996;
Vize – Barvy Noci pro harfu, klavír, soprán a 2 hráče na bicí nástroje, 1997;
Čas pro varhany, 1998;
Verše Psané Pro Mlčení pro komorní soubor, sbor a magnetofonový pás, 1999;
XI pro 2 klarinety, basklarinet, 2 harfy (nebo klavíry) a marimbu, 2000–01;
Prstýnek. 2 meditace pro varhany sólo, 2002;
O Pater pro velký smíšený sbor a ozvučení, 2003;
…Vynášíš mě vzhůru… pro velký symfonický orchestr s cimbálem a varhanami (skladba je součástí magisterské diplomové práce), 2004;
La Poésie Du Petit Prince pro komorní soubor, 2004–05.
 

II. Dílo literární

Čas a dynamika v soudobé hudební struktuře (AMU, Praha 2003);
Duchovní hudba vybraných českých autorů 2. poloviny 20. století (AMU, Praha 2005).
Literatura
www.tomaspalka.wz.cz
 
Karolína Marešová
Text

Datum poslední změny: 17.7.2008