Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Langer, Miroslav

Tisk


Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:5.5.1945
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.10.2010
Text
Langer, Miroslav, klavírista a hudební pedagog, narozen 5. 5. 1945, Prostějov, zemřel 28. 10. 2011, Praha.
 
Vystudoval Státní konzervatoř v Brně (1960–66) u Františka Schäfera a Inessy Janíčkové-Ratnerové. Mezi léty 1966–72 absolvoval AMU v Praze ve třídě Josefa Páleníčka a zde na katedře klávesových nástrojů získal také v roce 1985 docenturu. V letech 1976–78 byl stipendistou francouzské vlády na pařížské konzervatoři. Věnoval se především koncertní a pedagogické činnosti. Získal významná ocenění v klavírních soutěžích u nás i v zahraničí (Varšava 1965, Lisabon 1968, Bratislava 1972). Často spolupracoval s Českou televizí a Českým rozhlasem. Je činný v porotách domácích klavírních soutěží (Pražské jaro a Concertino Praga a další). Od 80. let působí jako pedagog na Hudební fakultě AMU v Praze. V letech 1985–87 vedl mistrovské kurzy v Jyväskyle ve Finsku, kde pak další tři roky působil jako pedagog na tamější konzervatoři.
 
Blanka Šaffková
Datum poslední změny: 7.2.2011