Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kobrlová, Anna

Tisk

(roz. Brůnová)

Charakteristika: Sbormistryně a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:17.7.1945
Text
DíloLiteratura

Kobrlová, Anna (roz. Brůnová), sbormistryně a pedagožka, narozena 17. 7. 1945, Koštice.
 
Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Lovosicích vystudovala ruský jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (1966), kde pokračovala v postgraduálním studiu (1973) a získala titul PaedDr. (1982). Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získala roku 1987 titul CSc. v oboru teorie vyučování hudební výchovy, roku 1989 se stala docentkou v oboru didaktiky hudební výchovy. V letech 1965–74 vyučovala na základních školách v Žalanech (okres Teplice) a Velkém Březně (okres Ústí nad Labem), od roku 1974 působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem.
Od roku 1966 je společně se svým manželem Vlastimilem Kobrlem sbormistryní Ústeckého dětského sboru.
Dílo
Dílo literární

Soudobá dětská sborová tvorba a její výchovné hodnoty, kandidátská disertační práce PF UK (Praha 1987);
Příspěvek k problematice soudobé dětské sborové tvorby (Sborník PF v Ústí nad Labem 1985);
Současná sborová tvorba pro děti a její interpretace (Acta universitatis purkynianae 8, 1994);
Ústecký dětský sbor 35 let (Albis Ústí nad Labem 2001).
Literatura
http://web.usti-nl.cz/albis
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 1.11.2005