Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kobrle, Vlastimil

Tisk


Charakteristika: Sbormistr a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:18.3.1928
Text
DíloDiskografieLiteratura

Kobrle, Vlastimil, sbormistr a pedagog, narozen 18. 3. 1928, Valdice.
 
Po maturitě na Amerlingově státním učitelském ústavu v Praze (1947) vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (1950) a Vysokou školu pedagogickou (1959). K jeho významným učitelům patřili Josef Plavec, Adolf Cmíral, Eduard Herzog, Felix Zrno, František Sýkora a Antonín Sychra. V letech 1952–60 byl učitelem základní školy v Třebenicích, od roku 1960 působil jako asistent na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem. V roce 1963 se stal asistentem Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, tamtéž získal titul docent (1982), profesor (1991) a emeritní profesor (2000). V letech 1976–89 byl zástupcem vedoucího katedry, poté jejím vedoucím (1992–93). Od roku 1996 je členem oborové rady doktorského studia hudební teorie a pedagogiky.

V roce 1966 založil Ústecký dětský sbor, jehož je sbormistrem společně se svojí manželkou Annou Kobrlovou. Výsledkem jejich intenzívní umělecké činnosti jsou úspěšné koncerty doma i v cizině a nahrávky v rozhlasových a televizních studiích v Praze a v Ústí n. L., ale i v zahraničí (Stuttgart, Vídeň, Hilversum,Varna, Atlanta). Sbor uskutečnil přes čtyřicet zahraničních zájezdů po Evropě, Izraeli a USA a získal ocenění na tuzemských i mezinárodních festivalech a soutěžích (Opava 1973, Olomouc 1980, Limburg 1984, Halle nad Sálou 1986, Arnhem 1991) a spolupracuje s operou Ústeckého divadla.

Vlastimil Kobrle stál u zrodu Mezinárodního sborového festivalu v Ústí nad Labem, byl členem mezinárodních porot a získal několik ocenění za svůj dlouholetý přínos hudebnímu umění. V roce 1996 obdržel Cenu primátora města Ústí n. L. za dlouholetou reprezentaci českého sborového umění, na Mezinárodním festivalu v Olomouci byl oceněn za významné úspěchy v interpretaci dětské sborové tvorby a v roce 1998 mu byla udělena Unií českých pěveckých sborů Cena Františka Lýska za mimořádný přínos interpretační sbormistrovské činnosti.


Dílo

Dílo literární (výběr)

Problémy mutačního procesu a pěvecká aktivita chlapců v době mutačních změn se zřetelem k otázkám hlasové výchovy, disertační práce PF UK Praha (1977);
Česká moderní hudba (Musica nova, Praha 1966);
Použití orffovských hudebních nástrojů (Předškolská výchova 1968, č. 10 a 11).

Diskografie

Diskografie (výběr):

 

Ústecký dětský sbor;

Vánoční koncert ÚDS (1998);

Vánoční koncert ÚDS (1999);

ÚDS (nahrávky z koncertů v roce 1999, live) (2000);

Vánoční koncerty 1999 a  2000 ÚDS (2000);

Úds live (2001);

Ústecký dětský sbor 40 let (2006);

Bok, M.: Hymnus k Duchu svatému (2006);

Bok, M.: Missa brevis Fis dur (2008).

Literatura

I. Lexika
Český biografický slovník XX. století (Tomeš a kol. 1999).
Who is Who (Cambridge 2000).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2002).
 
II. Ostatní
Sborník českých sbormistrů (Divadelní ústav Praha 1982).

http://web.usti-nl.cz/albis

 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 1.11.2005