Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kajstura, Ladislav

Tisk


Charakteristika: Pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:1.11.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.2003
Text
Dílo

Kajstura, Ladislav, pedagog a skladatel, narozen 1. 11. 1927, Ostrava, zemřel 2003.
 
Maturoval na reálném gymnáziu v Ostravě-Přívoze (1946), v hudbě se vzdělával formou varhanického kursu Musica Sacra v Brně u profesorů Karla Hradila, Karla Horkého, Miroslava Příhody a Milana Bartoše (1951) a soukromě u Františka Suchého (1950–52). Státní zkoušku z řízení sboru složil v roce 1951, ostravskou konzervatoř absolvoval v roce 1971 ve třídě Jaromíra Podešvy. Byl varhaníkem a učitelem hudby ve Ždánicích u Kyjova (1951–61), kde vedl místní sbory. V letech 1963–69 byl kulturním pracovníkem Odborného učiliště VŽKG Ostrava-Hrabůvka, poté umělcem ve svobodném povolání. V letech 1974–89 byl učitelem na LŠU Ostrava-Hrabůvka. Od roku 1970 působil jako lektor dirigování a skladby na Lidové konzervatoři v Ostravě.

 

Kompozici se začal systematicky věnovat za dob svých studií na ostravské konzervatoři. Hlavní těžiště jeho činnosti spočívalo v úpravách a aranžmá skladeb pro soubory, jichž byl vedoucím na svých pracovištích. Posléze začaly být jeho skladby uváděny na koncertech Hudební současnosti v Ostravě (Skicy pro smyčcový orchestr 1999, Suita piccola 1998, Missa brevis 2000, Popule meus, Ave Maria 2002) a získaly ocenění za tvorbu pro mládež (3 skladby pro smyčcový orchestr 1988, Suita piccola 1983 a jiné). Jeho Beatus vir pro zpěv, lesní roh a varhany získal ocenění České hornové společnosti Jana Václava Stich-Punta na Hornforum Žehušice v roce 2002.


Dílo

Hudební dílo (výběr)

Instruktivní skladby
Suita pro akordeon (1980);
Malá suita pro housle a klavír (1981);
Děti si hrají, suita pro zobcové flétny (1982, vydáno 1998);
Veselé prázdniny, suita pro housle a klavír (1998).
 
Ostatní
Zdrávas Maria pro baryton, ženský sbor, housle a varhany (1956);
Partyzánská balada, kantáta pro recitátora, soprán, baryton, sbor a orchestr, text Vladimír Rada (1965);
Skicy pro smyčcový orchestr (1979, vydáno 1999);
Suita piccola per archi (1983);
Caprice, pro 4 akordeony (1984);
Miniatury pro housle, violoncello a klavír (1985);
Capriccio pro housle a klavír (1985);
3 skladby pro orchestr (1987);
Česká mše pastorální smíšený sbor, komorní orchestr a varhany, text Vlasta Kurková (1989);
Modlitba za vlast pro smíšený sbor a varhany, text Vlasta Kurková (1990);
Beatus vir pro zpěv, lesní roh a varhany (1999);
Missa brevis pro baryton sólo nebo smíšený sbor a 4 lesní rohy (2000);
Popule meus, Ave Maria pro mezzosoprán, lesní roh a varhany (2001, 2002).
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 7.3.2006