Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jurišová, Zlatica

Tisk


Charakteristika: Skladatelka, hudební pedagožka a akordeonistka

Datum narození/zahájení aktivity:19.12.1968
Text
Dílo

Jurišová, Zlatica, skladatelka, hudební pedagožka a akordeonistka, narozena 19. 12. 1968, Liptovský Mikuláš (Slovensko).
 
Nejprve studovala konzervatoř v Žilině, obor akordeon (1985–90), poté pražskou konzervatoř obor skladba (1990–92), a v letech 1992–97 skladbu na hudební fakultě AMU u Juraje Filase. Dále absolvovala metodické centrum Hudební fakulty AMU (obor klavírní pedagogika, teorie vyučování zpěvu). Roku 1995 se zúčastnila kompozičních kurzů v Reichenau (Rakousko) a dvakrát kompozičních kurzů v Českém Krumlově (1996 a 1997). Od roku 1990 působí na Základní umělecké škole Ratibořická v Praze 9 jako učitelka akordeonu, klavíru, hudební nauky, sboru, kompozice a improvizace, připravuje žáky na konzervatoře a vysoké školy. S kolegy ze Slovenska, Jurajem Hatríkem a muzikoložkou Evou Čunderíčkovou chystá letní tvůrčí dílny pro mladé skladatele. Od roku 1997 vede dětský pěvecký sbor Paleček.
Dílo
Dílo hudební

Kantáta pro soprán, flétnu a harfu, op. 1;
Tři skladby pro flétnu a violoncello, op. 2;
Tři písně pro smíšený sbor, op. 3;
Svítání pro varhany;
Prosba poutníkova, op. 5;
Setkání, op. 6;
Když volám, odpověz mi, Bože, spravedlnosti mé... – Žalm 4. pro orchestr, op. 7;
Dialogy pro bajan, op. 8;
Saxofonový kvartet, op. 9;
Cesta lásky je bez hranic, konkrétní hudba, op. 10;
Koncertantní fantazie na texty Šalamounovy Písně písní, pro cembalo, 2 soprány, 2 recitátory a komorní orchestr, op. 11;
Bezbřehým oceánem spěcháme k obzoru, pro komorní soubor, op. 12;
Ty, jež se třpytíš..., pro komorní soubor, op. 13;
Sonáta pro klavír, op. 14;
Bezbřehým oceánem spěcháme k obzoru, pro housle, kytaru a bajan, op. 15 (přepracovaná verze op. 12);
Sonáta ad libitum pro cembalo, op. 16;
Dětské sbory, op. 17;
Dvě duchovní písně na slova mystických básníků, op. 18 (1. Préma, 2. Aham Brahma asmi);
Slovenská svita pro klavír, op. 19;
Otče náš, pro soprán, flétnu, hoboj, klavír a smyčcový kvartet, op. 20.
 
Matěj Hollan
Datum poslední změny: 25.1.2007