Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holeňa, Jiří

Tisk


Charakteristika: Pianista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:13.5.1946
Text
Literatura

Holeňa, Jiří, pianista a pedagog, narozen 13. 5. 1946, Jablonec nad Nisou.

 

Po maturitě na střední škole studoval v letech 1963–70 na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze klavírní hru u Josefa Páleníčka, Františka Raucha a Pavla Štěpána, obor barokní hudby u Zuzany Růžičkové. 1970–73 působil  jako pedagog ve Vojenské hudební škole v Roudnici nad Labem (z toho 1970–71 jako voják v základní službě). Od roku 1973 dosud je pedagogem pražské konzervatoře. V roce 1993 vedl Letní kurzy České hudební společnosti v Bechyni, v roce 2000 kurzy české komorní hudby v Sibeliově akademii v Helsinkách. Syn Jiří je violoncellistou a členem orchestru České filharmonie, dcera Anna je první hobojistkou v orchestru opery Národního divadla v Praze.
Holeňa vystupoval v rámci Přehlídek českého koncertního umění (od 1977) a Týdnů nové tvorby (od 1979). Premiérově uvedl klavírní koncerty Ladislava Kubíka (1976), Miroslava Hlaváče (1978), Ivana Kašlíka (1981) a Jana Málka (1983), klavírní skladby Ivo Bláhy, Ivana Kurze, Václava Riedlbaucha, Ivana Řezáče, Milana Slavického, Miloše Vacka a dalších. Dále spolupracoval při premiérových provedeních komorních skladeb Františka Chauna, Viktora Kalabise, Marka Kopelenta, Otomara Kvěcha, Jiřího Laburdy, Otmara Máchy, Josefa Páleníčka, Zdeňka Šestáka a jiných. 

 

Jako komorní hráč vystoupil Holeňa ve většině evropských zemí, v Alžírsku, v Libanonu, ve Spojených státech, v Japonsku (1992); podílel se rovněž na  obnovené premiéře inscenace baletu Národního divadla v Praze Návrat do neznámé země s choreografií Jiřího Kiliána, v níž interpretoval klavírní skladby Leoše Janáčka (1995).

 

Holeňovy zvukové snímky vydaly firmy Supraphon a Panton, několik desítek nahrávek klavírních a komorních skladeb různých autorů pořídil Holeňa pro Český rozhlas v Praze. Trvale spolupracoval v 70. a 80. letech se souborem Pražští madrigalisté a s Talichovým a Doležalovým kvartetem; uplatnil se jako korepetitor (mj. Ivana Štrause, Ludmily Ježové, Čeňka Pavlíka, Brigity Šulcové, Vlasty Mlejnkové, Marka Jerieho, Karla Řeháka, Antonína Nováka a dalších instrumentálních a pěveckých sólistů).


Literatura

MEH.
Čeští  koncertní umělci – Instrumentalisté A–M, vydal SČSKU, Praha 1984.
 
Petar Zapletal

Datum poslední změny: 5.9.2005