Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Härtelová, Lydie

Tisk

(Henychová)

Charakteristika: Harfenistka a sbormistrně

Datum narození/zahájení aktivity:26.5.1959
Text

Härtelová, Lydie (roz. Henychová), harfenistka a sbormistryně, narozena 26. 5. 1959, Praha.
 
Hru na harfu vystudovala na pražské konzervatoři u Libuše Váchalové (1974–78) a na HAMU v Praze u Karla Patrase (1978–82). Za doby svého studia na konzervatoři získala druhé místo na Duškově soutěži v Praze (1977), vysokou školu absolvovala s cenou rektora AMU (1982). V letech 1980–83 byla členkou souboru Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka (při FOK), poté byla angažována v letech 1984–85 jako sólo harfenistka orchestru Smetanova divadla (dnes Státní opera Praha). V červenci 1985 se stala členkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde působí od roku 2002 jako sólo harfenistka. Vystupuje sólově i v komorním obsazení, nejčastěji se souborem Trio Cantabile, který založila v roce 1985 (dnes ve složení Ludmila Vernerová – soprán, Václav Kunt – flétna). Jako sólistka i členka komorních seskupení nahrála řadu snímků, zvláště pro Český rozhlas.
V roce 1986 založila Lydie Härtelová při farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích smíšený sbor Naši pěvci, jejž dodnes vede jako sbormistryně. Se svým sborem vystoupila v Německu, Anglii, Švýcarsku a Francii a nastudovala mimo jiné Weihnachtshistorie Heinricha Schütze. Na interpretačních kursech v rámci Mezinárodního festivalu duchovní hudby ICMF v Bernu roku 2001 pracoval sbor pod vedením Davida Willcockse a Paula Leddingthona Wrighta. Jako sbormistr získala roku 1999 ocenění na Pražských dnech sborového zpěvu.
Diskografie
Diskografie (výběr)

Jaroslav Krček: Koncert pro hoboj, harfu a komorní soubor (Supraphon 1984);
Leoš Janáček: Otčenáš pro tenor, sbor, harfu a varhany (ECM 1997);
Wolfgang Amadeus Mozart: Dvojkoncert v úpravě pro trubku, harfu a orchestr, Guy Touvron – trubka (Ligia Digital 1997);
Ivana Loudová: Gnómai (Panton 1987, Supraphon 1998);
Korla Awgust Kocor, Bjarnat Krawc, C. F. Pohl: Neznámá duchovní hudba (NP record 1999);
Reingold Moricevič Glier: Koncert pro harfu a orchestr (Music Vars 2000) – Severočeská filharmonie, dirigent Jaroslav Soukup (Český rozhlas), Trio cantabile – Mysliveček, Benda, Vaňhal, Händel a jiní.

Literatura
http://www.hartelova.cz
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 19.10.2005