Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gajdoš, Miloslav

Tisk


Charakteristika: Kontrabasista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:13.4.1948
Text
Dílo

Gajdoš, Miloslav, kontrabasista, pedagog, narozen 13. 4. 1948, Město Albrechtice.
 
Na kroměřížské konzervatoři vystudoval hru na kontrabas u Aloise Kříže (1963–68), ve studiích pokračoval na brněnské JAMU u Jiřího Bortlíčka, kde se vzdělával také ve skladbě u Zdeňka Zouhara (1968–72). V letech 1976, 1977 a 1979 studoval kontrabas u Ludwiga Streichera na letních kurzech ve Weimaru. Je laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě a držitelem ceny poroty v Mnichově, v letech 1976 a 1977 byl oceněn na mezinárodní kontrabasové soutěži v Markneukirchenu.
Za dobu svých studií hrál na kontrabas v orchestru Janáčkova divadla v Brně (1968–69) a Filharmonii pracujících Gottwaldov (dnes Zlín, 1969–73). Jako koncertní umělec vystoupil na sólových recitálech (mimo jiné na konferencích ISB v Mittenwaldu 1991 a Houstonu 1997) i s doprovodem orchestru (1987 československá premiéra Bottesiniho koncertu fis moll s Moravskou filharmonií Olomouc). V roce 1995 uskutečnil první z pěti koncertních cest do USA, hrál v Boulderu a Chicagu. Roku 1978 založil v Kroměžíži Bass club a mezinárodní kontrabasovou soutěž F. Gregory. V roce 2000 se stal spoluzakladatelem mezinárodní společnosti J. M. Spergera Michaelstein.
Významná je jeho činnost pedagogická. Od roku 1971 vyučuje na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, krátce působil také na Ostravské univerzitě (1993–95). Je lektorem seminářů a kurzů u nás i v zahraničí: Brno, Bratislava, Moskva, Lodž, Debrecen, Subotica, Miskolc, Mnichov, Drážďany, Berlín, Wells, Wroclav, Denton, Madison a jinde. Mistrovské kurzy dával roku 1997 na Juilliard School of Music v New Yorku. K jeho žákům patří mimo jiné Radomír Žalud, Miloslav Bubeníček, Roman Koudelka, Radoslav Šašina, Miloslav Jelínek, Pavel Klečka, Martin Šranko, Eva Šašinková, Luděk Zakopal, Miloslav Raisigl, Petr Ries a Jan Staněk. Pravidelně je členem porot soutěží konzervatoří a mnoha mezinárodních soutěží.   
Uplatňuje se též skladatelsky, vedle komorních a duchovních skladeb komponuje především pro svůj nástroj, a to v obsazení kontrabas sólo (Sen konrtrabasisty 1976, Sempre flageoletti 1998) až pět (Chanson triste, Scherzino) a dokonce i šestnáct kontrabasů (Sexdecimet, Bassbis).
Vedle kontrabasu se věnoval Gajdoš činnosti sbormistrovské – byl sbormistrem Chrámového mužského sboru ve Zlíně (1970–71), a smíšeného sboru Moravan v Kroměříži (1975–76), v letech 1971–89 pravidelně spolupracoval s Chrámových sborem v Želechovicích nad Dřevnicí. By také dirigentem kroměřížského komorního orchestru Capella baroca (1974–92) a příležitostně varhaníkem a regenschorim kostela Bl. P. Marie v Kroměříži.
Dílo
Dílo hudební (výběr)

Skladby s kontrabasem
Škola stupnic, smyků a flažoletů;
Solo č. 1–9, Capriccio č. 1–5;
65 kadencí;
Intervalové studie a capriccia č. 1–12;
Reflexe 1–4 (1981);
Tři tance (1989);
Národní fantazie pro 2 kontrabasy;
Kontrapunktické studie pro 2 kontrabasy;
Píseň trubadůra pro 2 kontrabasy;
Menuet pro 3 kontrabasy;
Písňová suita pro 3 kontrabasy;
Passacaglia didactica pro 4 kontrabasy;
Retirads flageoletica pro 4 kontrabasy;
Lento cantabile pro 4 kotrabasy;
Chorální předehry pro 4 kontrabasy;
Chanson triste pro 5 kontrabasů;
Sexdecimet pro 16 kontrabasů;
Variace a moll pro kontrabas a klavír;
Zingaresca pro kontrabas a klavír;
Moravský tanec pro kontrabas a klavír;
Koncert F dur pro kontrabas a orchestr (1969);
Koncertní polonéza pro kontrabas a orchestr (1975);
Česká fantasie pro kontrabas a orchestr (2002);
Pan Bottesini pro zpěv a kontrabas;
Navštívení krásy pro zpěv, kontrabas a klavír (1980);
Chodák nevěsta pro zpěv, kontrabas a klavír (1974).
 
Komorní
Sonatina pro housle a klavír (2000);
14 písní na slova J. V. Sládka pro zpěv, housle a klavír;
Lamento pro hoboj;
Reminiscence pro housle, kytaru a kontrabas;
Kánony pro housle a kontrabas (1966–74);
Nálada pro klarinet, trubku a klavír.
 
Duchovní
Ad extremum, kantáta na slova J. A. Komenského;
Čtyři chvály, kantáta pro sóla, sbor a orchestr;
Missa pastoralis;
Nedělní antifony. 

Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 19.10.2005