Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Foltýnová, Lenka

Tisk


Charakteristika: Skladatelka a muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:17.3.1971
Text
Dílo

Foltýnová, Lenka, skladatelka, muzikoložka, narozena 17. 3. 1971, Brno.
 
Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala divadelní vědu (1989–92, Bc) a hudební vědu (1990–96, Mgr., diplomová práce Redukcionistické tendence v hudbě po roce 1960 a jejich odraz v hudbě české). Skladbu studovala na JAMU v Brně u Františka Emmerta (1992–97, Mgr., absolventská skladba Kvítí milodějné) a na kompozičních kursech v Českém Krumlově (1996 – Marek Kopelent, Sofia Gubajdulina, Viktor Suslin, 1997 – Marek Kopelent, Luis de Pablo, Jean-Yves Bosseur). Je členkou sdružení skladatelek Hudbaby. Hraje na klavír, varhany, cimbál a flétnu. Pracovala jako manažerka (1997–99 festival Concentus Moraviae, 1999–2000 Státní filharmonie Brno, 2000 agentura Impresario), jako muzikoložka pracovala v Institutu Bohuslava Martinů v Praze (2002–03). Je autorkou několika pořadů o soudobé hudbě pro Český rozhlas.
Dílo
Dílo hudební (výběr)

Zachariáši, vypravuj nám o Bohu, režie Věra Herajtová (MD Zlín, 1993);
Gítaňdžalí pro ženský sbor, flétnu, violu, recitátorku, text Rabíndranáth Thákúr (1993);
Missa brevis (1994);
Zrcadlení pro dvě violy a harfu (1995);
Stabat Mater pro ženský sbor, smyčce, klavír a vibrafon (1995);
Kvítí milodějné, text František Sušil (1997);
Cirkus aneb Se mnou smrt a kůň, režie Eva Tálská (Divadlo Husa na provázku, 1999);
Safranbolu pro violoncello sólo (2003).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 24.10.2005