Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Foltýn, Dušan

Tisk


Charakteristika: Hobojista

Datum narození/zahájení aktivity:20.7.1963
Text

Foltýn, Dušan, hobojista, narozen 20. 7. 1963, Karviná.
 
Po studiu na ostravské konzervatoři (1978–83) u Gabriela Sýkory pokračoval na AMU v Praze u Lidmily Ježové (1983–88) a v roce 1982 své studium rozšířil absolvováním mezinárodních hobojových kurzů u Burkhardta Glaetznera ve Výmaru.
V letech 1989–91, kdy byl stážistou Českého hudebního fondu, byl jeho konzultantem Jiří Mihule. Krátce vyučoval hru na hoboj na ostravské konzervatoři (1987–88), od roku 1989 působí jako sólo hobojista Janáčkovy filharmonie Ostrava a současně od roku 1996 jako odborný asistent hry na hoboj Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity (od 2002 jako zástupce ředitele). Zde zaznamenal výrazné pedagogické úspěchy s několik žáky (Jana Benešová, Zdeněk Berger, Magdaléna Franková). Vedl mezinárodní hobojové kurzy v Katovicích a v Žilině (2004) a je pravidelně zván do porot hobojových soutěží (například Pražské jaro 1996, 2001).
 
Již během studia se začal úspěšně zúčastňovat interpretačních soutěží, v nichž získal četné laureátské tituly: v roce 1980 zvítězil v národním kole soutěže Concertino Praga, v mezinárodním kole pak obdržel druhou cenu a titul laureáta a o rok později se stal vítězem Soutěžní přehlídky konzervatoří (1981). V roce 1986 získal druhou cenu v interpretační soutěži Ministerstva kultury ČR a v témž roce také druhou cenu, Cenu České hudební mládeže a titul laureáta mezinárodní soutěže Pražské jaro. O dva roky později se stal absolutním vítězem Soutěže soudobé hudby v Chomutově (1988). Na mezinárodní Soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě v roce 1995 obdržel Cenu poroty za nejlepší sólový výkon za provedení skladby Vladimíra Studničky Beskydské nokturno pro hoboj a dechový orchestr.
Koncertuje u nás i v zahraničí (SRN, Rakousko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Francie, Řecko) a jako sólista spolupracuje  s řadou orchestrů (SOČR, Pražský komorní orchestr, Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkův komorní orchestr, Camerata Janáček, Kammerorchester Mannheim). Významnou část jeho uměleckého působení tvoří pravidelná vystoupení na různých festivalech našich i zahraničních (Concertino Praga, Preludium, Hudební současnost, Mladé pódium, Remešské hudební léto, Janáčkovy Hukvaldy, Klub přátel Pražského jara, Přítomnost, Mitte Europa, Pražské kulturní léto, Souznění, Janáčkův máj, Dittersův festival, Svatováclavský hudební festival). Důležitou část jeho repertoáru, který  zahrnuje díla všech stylových období, tvoří soudobé skladby, které často uvádí v premiéře (Pavel Čotek: Miniatury, Eduard Dřízga: Partita, Vladimír Svatoš: 4 impromptus, Antonín Tučapský: Suita „Pod Ukvaly“). V roce 2002 také uvedl obnovenou českou  premiéru Koncertu G dur Carla Ditterse von Dittersdorf.
Vedle sólové činnosti se věnuje také hře v komorním ansámblu Musica per cinque, který se stal v roce 1987  finalistou mezinárodní Soutěže dechových kvintet v Bělehradě. Je rovněž členem komorního tria společně s trumpetistou Pavlem Hromádkou a varhaníkem Tomášem Thonem, s nimiž se věnuje především interpretaci barokní hudby. Pořídil řadu rozhlasových  a televizních nahrávek.

Diskografie
Biber, Heinrich Ignaz Franz : Sonáta IV C dur pro trubku, hoboj a varhany, Pavel Hromádka – trubka, Tomáš Thon – varhany (CD Matouš 2005);
Benda, František: Sonáta F dur pro hoboj a varhany, Tomáš Thon – varhany (CD Matouš 2005);
Fischer, Jan F.: Sextet pro harfu a dechové kvinteto, Kateřina Englichová – harfa, Musica per cinque: Jan Machat – flétna, Tomáš Čistecký – klarinet, Petr Hernych – lesní roh, Jaroslav Kubita - fagot  (GZL 1996);
Hindemith, Paul: Malá komorní hudba, Musica per cinque (CD Solitaire 1992);
Hummel, Johann Nepomuk: Introdukce, téma a variace, op. 102 pro hoboj a orchestr, Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigent Zdeněk Dejmek (CD JFO 1997);
Krommer-Kramář, František Vincenc: Koncert F dur, op 52 pro hoboj a orchestr, Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigent Zdeněk Dejmek (CD JFO 1997);
Martinů, Bohuslav: Koncert pro hoboj a orchestr, Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigent Petr Vronský (CD JFO 1997);
Poulenc, Francis: Sextet pro klavír, flétnu, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh, Jaromír Klepáč – klavír, Musica per cinque (CD Solitaire 1992);
Studnička, Vladimír: Beskydské nokturno, Dechová harmonie MV ČR (CD Clarton 1995).
Literatura
Navrátil, Miloš: Mladí ostravští a pražští sólisté (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 5, s. 217).
Kulijevyčová, Marie: Nechat na pódiu kus  srdce (Gramorevue, 1989, č. 11, s. 2).
Pokora, Miloš: Přehlídka stipendistů hudebního studia. Karolina Dvořáková a Dušan Foltýn (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 12, s. 544–545).
Koukal, Petr: Festival krajina hudby (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 9, s. 10).
Reittererová, Vlasta: Dušan Foltýn: Hobojové koncerty (Harmonie, 1998, č. 8, s. 48).
Who is…? (v České republice) (Zug 2002).
 
Hana Adámková Heidrová
Datum poslední změny: 25.9.2007