Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Černovská, Zoja

Tisk


Charakteristika: Skladatelka

Datum narození/zahájení aktivity:25.9.1960
Text
Dílo

Černovská, Zoja, skladatelka, narozena 25. 9. 1960, Jihlava.
 
Skladbu začala studovat na LŠU v Jihlavě, poté v letech 1977–80 na konzervatoři v Brně a dále na JAMU u Františka Emmerta (1980–86). Třikrát obdržela stipendium Českého hudebního fondu s konzultanty Petrem Ebenem a Svatoplukem Havelkou, v letech 1986–87 a 1988–91. Od roku 1991 učí skladbu a hudebně-teoretické předměty na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Její díla byla několikrát  premiérově uvedena na Dnech soudobé hudby. Roku 1995 byla oceněna na Mezinárodní tribuně skladatelů UNESCO v Paříži za svůj Smyčcový kvartet.
Dílo
Hudební dílo (výběr)
 
Pastýřka putující k dubnu (1983) – komorní opera-pantomima, text R. Jeffers, přeložil K. Bednář, libreto autorka;
Musica in honorem Marina Cvetajeva (In memoriam 31. 8. 1941) (1986) pro violoncello a orchestr – absolventská práce JAMU Brno;
Smyčcový kvartet (1987);
Sonáta pro housle a klavír ( 1987);
Lamento pro mužský hlas a smyčcové kvarteto na slova hebrejského epitafu ze Starého židovského hřbitova v Praze (1989);
Madrigaly pro dětský nebo ženský komorní sbor na slova Roberta Schumanna (1989);
Somnia et noctium phantasmata pro flétnu a varhany (1990) – fantasie podle básně Vladimíra Holana;
Čas Syna Čelověčeskogo probil – Přišlať hodina Syna Člověka (1991) – komorní kantáta pro basbaryton a klavír na slova Borise L. Pasternaka a Evangelia podle Jana;
Pater nostrum omnium pro smíšený sbor a capella (1992-93, přepracováno 1997) na slova Jana Amose Komenského.
 
Matěj Hollan
Datum poslední změny: 2.3.2006