Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brábek, Ladislav

Tisk


Charakteristika: Pedagog, klavírista, dramaturg, organizátor a publicista

Datum narození/zahájení aktivity:23.6.1933
Text
Brábek, Ladislav, pedagog, klavírista, dramaturg, organizátor, publicista, narozen 23. 6. 1933, Praha.
 
Vystudoval Státní konzervatoř v Praze a Hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1981). Na konzervatoři měl na jeho všeobecnou orientaci v kultuře vliv Václav Holzknecht, na pedagogické zaměření a interpretační umění pak Ivan Moravec u kterého studoval soukromě. Ve své disertační práci se zabýval problematikou zpěvu. Získal titul PhDr. (1982).
Pedagogicky působil na LŠU Nymburk (1959–65) a především na plzeňské konzervatoři jako profesor klavíru (1965–88). Na Konzervatoři Jaroslava Ježka vyučoval komorní hru a dějiny hudby a také připravoval stylové koncerty žáků v nichž se zaměřoval na málo hranou literaturu domácí i světovou (klavírní díla Fibicha, Foerstera, Suka, Nováka, Schuberta apod.) V současnosti zde vyučuje hlavní obor klavír a také didaktiku a praxi přípravné hudební výchovy a hudební nauky. Jeho žáky byli mimo jiné skladatel Karel Šimandl, jazzoví klavíristé Jan LinhartZdeněk Zdeněk, cembalistka Edita Kellerová a klavíristka Simona Ličmanová. Působil rovněž jako lektor na Pedagogické fakultě UK v Praze.
Jako interpret se zaměřil na komorní hru (klavír, cembalo), zejména pak na klavírní doprovod pěvců.V letech 1953–86 vystoupil na několika stech koncertech, také v zahraničí (Norsko, Švýcarsko, Maroko a další). 
V letech 1970–76 byl Brábek scénáristou v Československé televizi, kde vytvořil patnáct televizních filmů a dokumentů s hudební či širší kulturní orientací (Halali a jiné ve Zlatém fondu) a byl dramaturgem přestávkové hudby obou programů. Dvacetidílný dokument Varhaní umění Jaroslava Vodrážky byl zakázán a vymazán. Později hrál Brábek hlavní roli v dokumentu režiséra Svatopluka Studeného Praha na Mozarta nezapomněla. Působil rovněž jako umělecký šéf Komorní opery Praha a spolupracoval s Československým rozhlasem (Osobnosti české hudby; Nedělní medailony apod.). V divadlech hudby pořádal rozhovory s významnými osobnostmi kulturního života (Václav Holzknecht, Rudolf Deyl st., Zdeněk Hůla a další).
 
Jakub V. Vlček

Text

Datum poslední změny: 2.3.2006