Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Borková, Alena

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, hudební publicistka, pedagožka, klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity:4.6.1944
Text
DíloLiteratura

Borková, Alena, muzikoložka, hudební publicistka, pedagožka a klavíristka, narozena 4. 6. 1944, Uherské Hradiště.


Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole s matematickým zaměřením v Hodoníně (maturita 1962) studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně hudební vědu (1962–67, hlavními učiteli byli Jan Racek a Jiří Vysloužil); PhDr. 1972 s prací Stylová charakteristika klavírních skladeb Jana Křtitele Vaňhala ve srovnání s uměleckým okolím. Paralelně studovala hru na klavír na brněnské konzervatoři (1963–68), poté na JAMU (1978–82, učitelem byl Vlastimil Lejsek).

Její pracovní aktivity jsou po většinu života spjaty s Brnem. Prolíná se činnost muzikologická, hudebně publicistická, pedagogická a klavírní. V letech 1967–72 externě spolupracovala s Univerzitní knihovnou Praha na katalogizaci hudebnin. 1972–75 zpracovávala janáčkovské materiály v Hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně v rámci stipendia Českého hudebního fondu. 1967–79 externě vyučovala na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; současně se věnovala výuce a klavírní spolupráci na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila (1969–79). Od roku 1979 působí pedagogicky na pěveckém oddělení Konzervatoře Brno; zde také spolupracuje jako klavíristka. Klavírní spolupráci realizovala též s dětským pěveckým sborem Primavera při Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila (1994–2007). Od roku 2002 externě spolupracuje s Hudební fakultou JAMU, kde tvoří oponentury bakalářských a magisterských prací.

Její vědecká činnost se zaměřuje na vídeňský klasicismus a Leoše Janáčka. V okruhu vídeňského klasicismu se soustředí na české autory (Jan Křtitel Vaňhal). V rámci stipendia Českého hudebního fondu zpracovala zápisníky Leoše Janáčka. Přispívá odbornými články do Hudební vědy a Opusu musicum. Rozsáhlá je její hudebně kritická činnost v denním tisku (Lidová demokracie, Práce, Brněnský večerník, Rovnost, Lidové noviny, Právo, Brněnský metropolitan), které se věnuje od počátku sedmdesátých let; zahrnuje recenze koncertů i hudebních festivalů (Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby, Concentus Moraviae). Recenzemi přispívá také do Opusu musicum, Hudebních rozhledů, Harmonie atd. Postupně v souvislosti s pedagogickým zaměstnáním a interpretační činností přechází k popularizaci hudby. Je autorkou tištěných průvodních slov k abonentním i festivalovým koncertům (Filharmonie Brno, Ars koncert Brno a Ostrava). Od 2008 připravuje recenze hudebních nosičů pro pořady Rondo v Českém rozhlase Vltava 3. Vytvořila scénáře pro televizní pořad Hrajeme si pro potěšení.


Dílo

Studie

Konfrontace Vaňhalova klavírního stylu s klavírním stylem Mozartovým (Hudební věda 6, 1969, č. 3, s. 312–322);

K problematice české emigrace 18. století – J. K. Vaňhal (Opus musicum 3, 1971, č. 9–10, s. 285–291);

Pohled na Janáčkovu nápěvkovou teorii očima české muzikologické literatury do šedesátých let 20. století se zmínkou o okolnostech jejího vzniku (sborník Fenomén Janáček včera a dnes, Brno 2004, s. 185–191);

Příspěvek k dějinám českého hudebního školství v Brně (Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007, Praha 2008, s. 171–184).


Edice

Racek, Jan (ed.): Václav Jan Tomášek: Eglogues pour le pianoforte op. 35, 39, 47, 51, 63, 66, 83 (MAB, 73, 74, Praha 1970).


Kapitoly ve sbornících

90 let LŠU Jaroslava Kvapila v Brně (Brno 1972);

LŠU Jaroslava Kvapila Brno 1882–1982 (Brno 1982);

Ke 110. výročí založení ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně (Brno 1992);

120. výročí založení školy (Brno 2002);

Publikace ke 123. výročí založení ZUŠ Jaroslava Kvapila (Brno 2007);

Konzervatoř Brno. Sborník k devadesátému výročí založení školy (Brno 2009).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 32006).

 

http://www.konzervatorbrno.eu/index.php?id=u-67

 

Pavel Sýkora – Šárka Zahrádková

Datum poslední změny: 27.4.2011