Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bláha, Bohumil

Tisk


Charakteristika: Akordeonista, pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:13.11.1937
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.4.2015
Text
DíloDiskografieLiteratura

Bláha, Bohumil, akordeonista, pedagog a skladatel, narozen 13. 11. 1937, Praha, zemřel 25. 4. 2015, tamtéž.
 
Hru na akordeon studoval na pražské konzervatoři (1953–58). V roce 1958 zvítězil v akordeonové soutěži mezi československými konzervatořemi a později se stal vítězem armádní umělecké soutěže tvořivosti (1960). V roce 1960 vydal také svou první skladbu Squaw Valley u vydavatelství Supraphon a od roku 1978 skladatelsky spolupracoval s vydavatelstvím Panton. Komponoval téměř výhradně skladby pro sólový akordeon, převážně jazzového, resp. tradičně jazzového charakteru, ale je také autorem skladeb pro kytaru, klavír a klávesové nástroje, převážně instruktážního charakteru. Četné jsou jeho úpravy lidových písní pro akordeon.

 

Významná je jeho činnost didaktická. Vytvořil množství skladeb pro české umělecké školy, populární jsou jeho čtyři alba Lidových písní, Moderní škola hry na akordeon, či publikace Světové tance v pop-music. Práce Jazzový akordeon 1 a 2 a Jazzové invence byly oceněny Českým hudebním fondem. Bláha sestavil učební osnovy hry na akordeon pro II. stupeň studia na lidových školách umění s názvem Interpretace populární a taneční hudby v sólové, komorní a souborové hře na akordeon a dále osnovy hry na akordeon pro II. stupeň ZUŠ se zřetelem k interpretaci vyššího populáru, hudby ovlivněné jazzem a jazzu v sólové a komorní hře na akordeon. Vytvořil rovněž učebnici pro první až třetí ročník ZUŠ Moderní škola hry na akordeon a dvoudílnou hudební nauku (Hudební nauka jinak I, II), která se mimo základních hudebních pojmů věnuje notografii, intonaci, rytmu, seznámení s hudebními nástroji a vedle české hudby artificiální i dějinám pop-music. Učebnice byla ministerstvem školství zařazena do seznamu učebnic pro základní školy, základní umělecké školy, víceletá gymnázia a všeobecné hudební vzdělání. Jako pedagog byl dlouhodobě činný na základní umělecké škole, kde vyučoval hru na akordeon (1966–2000) a působil jako ústřední lektor pro Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže v Praze (1980–85). Od roku 2000 vedl samostatné klávesové oddělení Bohumila Bláhy na ZŠ náměstí Svobody v Praze-Dejvicích.

 

Od roku 1964 také spolupracoval s Československým rozhlasem, Československou televizí a nahrávacím studiem FISYO. Jeho díla byla publikována Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění, vydavatelstvím Českého hudebního fondu společnosti Panton. Od roku 1991 vedl vlastní vydavatelství hudební literatury (firma Bláha).

 

Rukopisy autorových skladeb jsou uloženy v Národní knihovně České republiky, Moravské zemské knihovně a Státních vědeckých knihovnách v Olomouci, Kladně, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Ústí nad Labem a Ostravě.


Dílo

I. Dílo literární (výběr)

Interpretace populární a taneční hudby v sólové, komorní a souborové hře na akordeon. Pro II. stupeň studia na lidových školách umění (MŠ ČSSR, č.j.14466/85–35, 1985);
Moderní škola hry na akordeon (Firma Bláha Praha, 1992);
Hudební nauka jinak I, II (Firma Bláha Praha, 1992);
Studium stupnic a akordů I pro akordeon (durové) (Firma Bláha Praha, 1993);
Studium stupnic a akordů I pro akordeon (mollové) (Firma Bláha Praha, 1993).
 

II. Dílo hudební (výběr)

Skladby pro sólový akordeon
Squaw Vally (1960);
Dixielandová schůzka (1962);
Akordeonové boogie (1967);
Hrály dudy. Swingová variace na lidovou píseň (1979);
Dole u řeky. Tradicionál (1980);
Valčík. Country (1980);
Ezop a brabenec. Úprava skladby Jaroslava Ježka (1980);
Jazzový akordeon 1 (1980);
Lidové písně 2. Variace nebo mezihry na lidové písně (1981);
Tluče bubeníček. Swingové variace (1982);
Lidové písně 3. Variace na lidové písně (1982);
Jazzový akordeon 2 (1983);
Lidové písně 1. Autorské úpravy lidových písní (1983);
Labutí řeka. Spirituál (1983);
Pro Haničku. Sousedská (1984);
Lidové písně 4. Variace na lidové písně (1987);
Blues s ozvěnou pro jeden až čtyři akordeony (2000).

Skladby pro sólový akordeon nebo klavír
Jazzové invence. Pět programních skladeb (1985);
Od ragtimu po dnešek. Průřez stylů 20. století, hudba vycházející z jazzu (1991);
Světové tance v pop-music. Tance 19. a 20. století (1991).

Diskografie

Bohumil Bláha - K dobré pohodě (CD, Firma Bláha Praha);
Chvilky s akordeonem (LP);
Swing je swing (CD, Firma Bláha Praha).

Literatura

Fandovství Bohumila Bláhy. Článek o debutové desce (Melodie 3, 1986).
Svátek akordeonistů. Článek k šesté přehlídce mladých akordeonistů (Mladá Fronta, 3. února 1987).

http://www.unisale-gutex.cz/fablaha/  
 
Jakub V. Vlček

Datum poslední změny: 7.3.2006