Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Baxa, Pavel

Tisk


Charakteristika: Dirigent, sbormistr, pěcec-tenorista a instrumentalista

Datum narození/zahájení aktivity:9.1.1951
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.4.2020
Text
Literatura

Baxa, Pavel, dirigent, sbormistr, pěcec-tenorista a instrumentalista, narozen 9. 1. 1951, Kremnica, zemřel 6. 4. 2020, Praha.
 
Studoval na Střední všeobecně vzdělávací škole v Trenčíně (1966–69). Rok strávil na bratislavské konzervatoři (klavír, varhany, dirigování, kompozice). V letech 1970–72 se vzdělával na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (dirigování Juraj Haluzický, Ľudovít Rajter) a studia dokončil na AMU v Praze v roce 1977 (dirigování u Aloise Klímy, Bohumíra Lišky, Václava Neumanna, Josefa Veselky; zpěv u Theodora Šrubaře). Již za studií působil v Pražském mužském sboru při Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK (1973–76), ve Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy Praha (1973–77), v Pěveckém sdružení Pražských učitelů (1976–78), v Pěveckém sboru Československého rozhlasu Praha (1976).

 

V roce 1978 nastoupil jako korepetitor a asistent dirigenta do Slovenského národního divadla v Bratislavě, 1979–89 jako sbormistr do Slovenského filharmonického sboru. Zájem o starou hudbu rozvíjel založením souboru Musica dulcisona. Z počátku klubový program pro Hudební mládež přerostl v bohatou cestovatelskou koncertní činnost. Studium stylové interpretace v zahraničí (Rieling (1983), Patring (1885), Equiluz (1991)) nasměrovalo jeho další umělecké působení v komorních souborech Musica aeterna (1986–91 dirigent a zpěvák, 1986–89 umělecký vedoucí) a v komorním souboru České filharmoniePražští madrigalisté (1987–94), kde působil jako umělecký vedoucí, dirigent, zpěvák a instrumentalista. Stylová provedení staré hudby přinášela závazné zahraniční i domácí objednávky premiérových projektů (Hamburg, Palermo, Istanbul, Paříž, Barcelona atd.). Ukončení státní dotace Pražským madrigalistům znamenala v jeho umělecké kariéře návrat k všeobecnějšímu uplatnění na dirigentských pódiích, k sbormistrovské praxi i k sólovému pěveckému uplatnění (Johann Sebastian Bach: Janovy pašije, Vánoční oratorium a další). 
Následovala krátká spolupráce s Pražským filharmonickým sborem (1993), s Pražským komorním sborem (1994–96). V období 1995–97 byl sbormistrem Státní opery v Praze a zároveň manažerem, varhaníkem, cembalistou a tenoristou v orchestru Virtuosi di Praga a nadále samostatně působil jako dirigent, sbormistr, pěvec-tenorista a instrumentalista na domácích i zahraničních pódiích (Salzburg, Stuttgart, Frankfurt nad Mohanem, Tel Aviv apod.).

 

V letech 1999–2008 působil jako sbormistr a dirigent v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, kde přijal angažmá svého syna, uměleckého šéfa a dirigenta Norberta Baxy. Spolupracoval jako korepetitor a dirigent v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.


Literatura

Československý biografický slovník, Praha 1992.
 
Lucie Šalomounová

Text

Datum poslední změny: 15.7.2008