Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kokoška, Miroslav

Tisk


Charakteristika: Hráč na marimbu, perkuse, bicí, klavír a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:19.7.1944
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.5.2005
Text
DíloDiskografieLiteratura

Kokoška, Miroslav, hráč na marimbu, perkuse, bicí, klavír, pedagog, narozen 19. 7. 1944, Praha, zemřel 13. 5. 2005, místo úmrtí nezjištěno.

Studoval na gymnáziu a na průmyslové škole báňské, od dětství hrál na housle a klavír, absolvoval však obor bicích nástrojů na pražské konzervatoři (1968, učitelé Vladimír Vlasák a Stanislav Hojný; své skladatelské vzdělání doplnil Kokoška později v 90. letech u Hanuše Bartoně a Alexeje Frieda). Působil v hudebních tělesech Městských divadel pražských, Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, ve Filmovém symfonickém orchestru, Východočeském státním komorním orchestru v Pardubicích (1972–75). Od svých studentských let inklinoval k hudbě jazzového okruhu, zájem se soustřeďoval především na jazzovou klavírní hru (inspirace Dave Brubeckem, Ray Charlesem a Keith Jarrettem). Spolupracoval s Tanečním (Jazzovým) orchestrem Československého rozhlasu, Orchestrem Karla Vlacha apod., od počátku (1975) patřil ke členům Orchestru Československé televize, kde dostal možnost hry na nově zakoupený nástroj marimba, který záhy zvládnul (ve hře uplatňoval čtyřpaličkovou techniku Garryho Burtona a inspiroval se i kytarovou literaturou a klavírem). Přešel pak 1986 do souboru Televizní septet, kde působil do 1988. S tímto souborem, pro nějž i aranžoval, absolvoval řadu televizních vystoupení, v nichž interpretoval skladby různého charakteru, včetně jazzových (např. skladbu Karla Růžičky Milý den, zejména však kompozice z Burtonova repertoáru).

Virtuózně zvládnutou marimbu začal Kokoška uplatňovat i v artificiální hudbě. Založil 1980 Pražské marimbové trio (s flétnistou Janem Riedelbauchem a s kytaristou Lubomírem Brabcem, později s Miloslavem Klausem); s triem nahrál LP s původními skladbami, jež pro ansámbl napsali soudobí čeští skladatelé. Pro Kokošku v různých dobách psali Pavel Blatný, Josef Boháč, Josef Ceremuga, Petr Eben (Wood and Wind), Alexej Fried, Emil Hlobil (Koncert pro marimbu a orchestr), Jiří Pauer, Jiří Válek (Concerto festivo) a další. Místo flétny zařadil pak Kokoška do svého ansámblu housle (Jaroslav Svěcený) a na místě kytaristy se objevil Štěpán Rak; tehdy soubor působil jako komorní soubor Československé televize. Roku 1987 natočila Drahomíra Vihanová o Kokoškovi a jeho působení krátký dokumentární film Radotín Sound, aneb zpověď jednoho hráče (použit v kinech jako předfilm k hlavnímu filmu Bojovník od Žluté řeky). Na další LP Pražského marimbového tria vyšly nahrávky skladeb Rakových a úpravy děl starých mistrů. Marimbě se Kokoška věnoval i jako skladatel – mimo jiné napsal pro tento nástroje tři koncerty, které byly s úspěchem provozovány v předních koncertních síních doma i v zahraničí. První koncert byl premiérován v pražském Rudolfinu s Pražským komorním orchestrem bez dirigenta a takto též natočen pro Československou televizi (pak byl nahrán pro Československý rozhlas s dirigentem Vladimírem Válkem), druhý opět s PKO s uruguyaským dirigentem Robertem Montenegrem a uveden stejným dirigentem v Montevideu, třetí byl premiérován v sále berlínských filharmoniků; později byly koncerty souborně nahrány na CD orchestrem Česká komorní filharmonie s dirigentem Petrem Vronským.  Jako sólista vystoupil Kokoška třikrát na Pražském jaru se skladbami pro něj vytvořenými (Boháč, Hlobil, Pauer), sám i v triu podnikl několik úspěšných zahraničních zájezdů (mimo jiné Uruguay). Kokoška se stal předním představitelem svého stále poněkud exotického nástroje (hru na marimbu v současnosti vyučuje Kokoškův někdejší učitel Vlasák na pražské konzervatoři i na Hudební fakultě múzických umění), který uvedl na koncertní pódia s řadou orchestrů, v komorním obsazení a i sólově. Ve svých marimbových koncertech Kokoška eklekticky a efektně zpracovává vlivy z hudby jazzové, populární i vážné.

Po roce 1989 se ujal vedení Základní umělecké školy Ch. G. Masarykové v Praze 6, kterou přivedl mezi nejpřednější školy tohoto typu. I když se koncertní činnosti od té doby věnuje s menší intenzitou než dříve, přece např. v hotelu Forum založil a deset let vedl komorní cyklus Koncerty ve 24. patře; od 2001 působí s ansámblem Prague Chamber Session, který sám založil (s Pavlem Prantlem – housle a Miloslavem Klausem – kytara).
Dílo
Koncert č. 1 pro marimbu, orchestr a sólové housle (1996; též úpravy: pro sólovou flétnu a orchestr resp. pro housle, kytaru, marimbu a orchestr pod názvem Trojkoncert);
Koncert č. 2 pro marimbu, orchestr s barokní trubkou (1997);
Koncert č. 3 pro marimbu, orchestr a sólový hoboj (2000).
Diskografie
Pražské marimbové trio (s Janem Riedelbauchem a Miloslavem Klausem, Panton 1982);
Pražské marimbové trio (s Jaroslavem  Svěceným a Štěpánem Rakem, Supraphon 1988);
Miroslav Kokoška: 3 koncerty pro marimbu (s Jaroslavem Svěceným – housle,  Miroslavem Laštovkou – trubka a Zdeňkem Adamem – hoboj, Českou komorní filharmonii řídí Petr Vronský, GZ Digital Media 2000);
The Magic of Marimba (s úpravami skladeb různých autorů) a Trojkoncertem pro marimbu, housle, kytaru a orchestr, (GZ Digital Media 2002).
Literatura
I. Lexika
EJ.

I . Ostatní
Poledňák, Ivan: O marimbě i jiných věcech s Miroslavem Kokoškou (Opus musicum 12, 1980, č. 7, s. 217).
Krůta, J., Kostelecký, J.: Klikatá cesta marimbového čaroděje (Mladý svět 1982, č. 46, s. 20).
Zapletal, Petar (sleeve-note k LP Pražské marimbové trio, 1982).
Skála, Pavel: Marimba na koncertním podiu (Gramorevue, listopad 1983).
Berger, Igor: Pozoruhodný dramaturgický prínos (Ľud, Bratislava, 4. 12. 1986).
Zapletal, Petar: Miroslav Kokoška (Týdeník ČsT, květen 1986).
Sedláková, Lenka: Za jazzem, rockem a popem na Veleslavín (Český deník 2. 7. 1993, s. 8).
Sacher, Richard: Ředitel Kokoška nedá na moderní hudbu dopustit. Veleslavín fandí nadšencům (Blesk 2. 6. 1994, Blesk/navíc, s. V).
Zapletal, Petar: Pražský komorní orchestr začal sezónu Kokoškovým koncertem pro marimbu (Slovo 25. 10. 1995).
Habáň, Petr: Sólo pro marimbu a Miroslava Kokošku (Večerník Praha 13. 7. 2000, s. 13).
Němec, Kamil: Miroslav Kokoška: Koncert pro marimbu, sólové housle a smyčcový orchestr (diplomní práce na Státní konzervatoři Praha 2000).
Hradecká, Dita: Český marimbový virtuos vydává CD (Lidové noviny 10. 6. 2000).
Vašák, Vašek: Jak nakrmit ješitnost (Xantypa, prosinec 2000, s. 82–83, do čísel vloženo speciální CD Tři koncerty pro marimbu).
-col-: Hudební škola osobností (noviny městské části Praha 6 Šestka, červen 2000, s. 16).

Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 16.3.2009