Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Biron, Petr

Tisk


Charakteristika: mecenáš umění

Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.1.1800
Text
Literatura

Biron, Petr, mecenáš umění, narozen 15. 2. 1724, Mitava (Lotyšsko), zemřel 13. 1. 1800, Jeleniów (Polsko).

 

Petr Biron byl nejstarším synem Ernesta Johanna Birona a Benigny Gottlieby von Troth. Dětství strávil na dvoře v Petrohradu, kde získal vztah k umění. Zde pobýval až do roku 1740, kdy byl se svou rodinou vyhnán do exilu na Sibiř, kvůli palácovému převratu a následnému nastolení panovnictví Anny Leopoldovny. Trest byl zcela zrušen za vlády Petra III. roku 1762. Petr Biron převzal následujícího roku regenství nad trůnem Kuronska a Zemgale po svém otci, ale formálně převzal moc až po otcově abdikaci v roce 1769. Vévodský titul byl Bironovi udělen až v roce 1772.

Petr Biron podnikal časté cesty do zahraničí, kde udržoval přátelské vztahy s umělci a nakupoval nejen umělecká díla, ale i četné pozemky. Jeho cestování však vedlo k nestabilní situaci v politické oblasti. Mezi Bironem a správci jeho země začaly vznikat spory, které se snažila vyřešit Bironova manželka Anna Charlotta Dorothea. Spory vyústily až k carevně Kateřině a Petr Biron se musel roku 1795 vzdát vévodství. Poté se se svou rodinou přestěhoval na zaháňské panství v Dolním Slezsku a střídavě žil v Náchodě, Berlíně a Praze.

Svá poslední léta strávil kníže Biron v Zaháni, kde vystavěl sídlo se svými sbírkami uměleckých předmětů, koncertní síní a divadlem, ve kterém působila jeho dvorní kapela. V Mitavě založil gymnázium, do kterého pozval učence i umělce a dal také zbudovat několik vesnických škol v Náchodě. V neposlední řadě změnil robotní povinnosti na plat. V Mitavské akademii s divadlem působil jeho herecký a hudební soubor. V rámci působení tohoto souboru zde účinkovala od roku 1782 například pěvkyně a učitelka jeho dcer Tekla Batková se sestrami a od roku 1785 zde působil Johann Adam Hiller jako kapelník.

Na zámku v Náchodě přispěl ke kulturnímu rozmachu zřízením dalšího divadla roku 1797. Spolu s ním nechal vystavět i letní divadlo na Červeném vrchu, které bylo otevřeno 29. října 1797 Mozartovou operou Don Giovanni. Toto dílo provedla dvanáctičlenná kapela spolu s desetičlenným hereckým souborem. Divadlo bylo tvořeno z osmi scén se dvěma pokoji, zahradou, lesem, ulicí, modrou jizbou, sloupovým sálem a nechyběly ani rekvizity dřevěného koně či stroj na déšť. Čtyřikrát týdně se zde prováděly opery, singspiely, veselohry a  dramatická díla spolu s bály, hostinami pro chudé, ohňostroji a návštěvami krasojezdců a akrobatů. Do jeho služeb zde patřil i kapelník a skladatel Tomáš Václav Tuček, herci Friedrich Wilhelm Arnoldi, Karl Franz Guolfinger von Steinsberg a mnoho dalších. O kvalitách tohoto uměleckého souboru svědčí nejen jeho ohlas v širších divadelních kruzích, což dosvědčuje dochovaná žádost o angažmá herce Schwarze z Norimberku, ale také jeho vliv na amatérské hudebníky a herce z Bironova panství, kteří uvedli nejen operu Don Giovanni, ale 14. srpna 1799 i hru Johanna Friedricha Jüngera Die Entführung.

V roce 1799 se rozhodl navštívit lékaře šlechtického rodu von Mutia na zámku v Jelenióvě, kde zemřel. Jeho ostatky byly následně převezeny do zaháňského kostela milosti.


Literatura

I. Lexika

OSN.

Bohadlo, Stanislav: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla (Praha, 2007, s. 59–60).

 

II. Ostatní

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Biron

http://severovychod.jaybee.cz/pamatky-nachoda/petr-vevoda-kuronsky-zahansky-1792-1800

www.zamek-nachod.cz/cs/o-zamku/historie

 

Natálie Vančurová

Datum poslední změny: 4.4.2019