Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Szurmanová, Irena

Tisk

(Tokarzová)

Charakteristika: Skladatelka

Datum narození/zahájení aktivity:23.1.1967
Text
DíloLiteratura

Szurmanová, Irena (roz. Tokarzová), skladatelka, narozena 23. 1. 1967, Třinec.

 

Absolvovala ostravskou konzervatoř (1991) v oborech skladba (ve třídě Milana Báchorka) a klavír (u Milady Šlachtové). Během studia získala druhé místo v celostátní skladatelské soutěži Generace 1990 za skladbu Sonatina pro flétnu a klavír a její skladby byly provedeny renomovanými tělesy (Olomoucká filharmonie provedla Větu pro smyčcové nástroje, Janáčkova filharmonie Ostrava nastudovala absolventskou skladbu Čtyři nálady pro symfonický orchestr). Ve studiu pokračovala na pražské HAMU v kompoziční třídě Svatopluka Havelky. V roce 1992 získala první místo v celostátní skladatelské soutěži Generace za skladbu Noc se nachýlila, blíží se den – trio pro housle, klarinet a klavír (toto dílo bylo také provedeno na pražských Dnech soudobé hudby). V roce 1995 obdržela v soutěži Generace první cenu za Septet pro flétnu, hoboj, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír a o rok později získala druhou cenu se skladbou Záblesky zevnitř pro violoncello a klavír. Akademii absolvovala (1998) skladbou pro soprán a smyčcový orchestr Čtyři věty na Izaiáše. V současné době pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, kde vyučuje hudební teorii a improvizaci. Věnuje se klavírní spolupráci se sopranistkou Annou Martuškovou a basistou Ivem Hrachovcem, komponuje a ujímá se klavírního partu svých skladeb, které jsou prováděny na Dnech soudobé hudby v Ostravě (např. Záblesky zevnitř pro violoncello a klavír, Skály a kameny – inspirace jazzem – pro trubku, klavír a bicí). Spolupracuje s třineckou Základní uměleckou školou, pro jejíž dětský sbor a orchestr komponuje a aranžuje mnohé skladby.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Sonatina pro flétnu a klavír;

Hudba pro pět (kvintet pro housle, violoncello, klarinet, lesní roh a klavír);

Čtyři nálady pro symfonický orchestr;

Noc se nachýlila, blíží se den (klarinet a klavír);

Záblesky zevnitř (violoncello a klavír);

Skály a kameny (trubka, bicí, klavír);

Čtyři věty na Izaiáše (soprán a smyčcový orchestr);

2 věty na Izaiáše, Žalm 23 (sbor a klavír);

Čtyři invence pro klavír;

Z léta, pro klavír, trubku a bicí;

Ženy. Melodram na slova Lecha Nierostka.

Literatura

Ševčíková, Veronika: Skladatelská soutěž Generace a její Matiné jako nedílná součást ostravského mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj (in: Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století. Sborník z muzikologické konference Janáčkiana 2000, Ostrava 2002, s. 82–116).

 

Hana Adámková Heidrová

Datum poslední změny: 15.2.2012