Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pivovarský, Lumír

Tisk


Charakteristika: Sbormistr a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:4.11.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.10.2014
Text
DíloDiskografieLiteratura

Pivovarský, Lumír, sbormistr a hudební pedagog, narozen 4. 11. 1931, Ostrava, zemřel 11. 10. 2014, tamtéž.
 
Po absolvování gymnázia (1946–50) vystudoval Filozofickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci (1950–53), kde jej výrazněji ovlivnili zejména muzikologové Robert Smetana a Vladimír Gregor. Své pedagogické působení zahájil na Střední pedagogické škole v Krnově (1953–61), od roku 1961 pak vyučoval na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě (1961–93 odborný asistent, 1993–94 docent, 1994–2003 profesor). V roce 1966 založil na Pedagogické fakultě v Ostravě Vysokoškolský pěvecký sbor, jehož vedení se dlouhodobě věnoval a v jehož rámci vychoval řadu sbormistrů, z nichž mnozí úspěšně sami vedou vlastní pěvecké sbory. Součástí jeho pedagogické činnosti bylo rovněž vedení sbormistrovských kurzů v Hranicích na Moravě (1990–2002). Často byl zván do porot mezinárodních sborových soutěží (Svátky písní Olomouc 1998–2003, Sborový festival v Jihlavě 1991 a 2001, Pražské sborové dny 2000, Sborový festival v Banské Bystrici 1991 a 2003 a jiné) a vedle umělecké a pedagogické činnosti vyvíjel také přednáškovou činnost na vědeckých konferencích a mezinárodních sympóziích (Slezská univerzita Katowice 1979, Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem 1984, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici 1991 a 1999, Prešovská univerzita v Prešově 2003 apod.).
 
Větší část jeho uměleckého působení je spjata s uměleckým vedením Vysokoškolského pěveckého sboru Pedagogické fakulty v Ostravě (nyní Ostravské univerzity), s nímž během téměř čtyřicetileté činnosti nastudoval a provedl stovky sborových skladeb, absolvoval dlouhou řadu koncertních vystoupení a získal mnohá ocenění na sborových festivalech a soutěžích u nás i v zahraničí. Vedle velkého množství drobnějších sborových skladeb a mnoha rozsáhlejších cyklů  VPS OU pod jeho vedením nastudoval například oratorium Stabat Mater Antonína Dvořáka (uvedeno v roce 1997 s Janáčkovou filharmonií Ostrava, dirigoval Jiří Stárek a v roce 1998 s Košickou filharmonií, dirigoval Ondrej Lenárd) nebo Dvořákovo Requiem (uvedeno v roce 1999 Janáčkovou filharmonií Ostrava, dirigoval Jiří Pinkas). Kromě klasického sborového repertoáru, zahrnujícího díla všech stylových období, uvedl VPS OU v premiéře také mnohá díla soudobých autorů (Ctirad Kohoutek, Jan Málek, Miloš Haase, Alexej Larin apod.). VPS OU pravidelně vystupoval v mnoha kulturních centrech u nás a vyvíjel bohatou koncertní činnost také v zahraničí (Polsko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Francie, Belgie, Holandsko, Anglie, Irsko, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Japonsko, Mexiko). Pod vedením Lumíra Pivovarského se stal sbor několikrát laureátem soutěže akademických pěveckých sborů v Pardubicích (1986, 1988, 1991), absolutním vítězem mezinárodní sborové soutěže Pražské sborové dny (1991) a získal také významná ocenění  v zahraničních sborových soutěžích (Cork – Irsko 1984 a 1992, Tours – Francie 1988, Llangollen – Walles 1999, Sligo – Irsko 2000, Puebla – Mexiko 2001).
Vedle uměleckého vedení VPS OU působil Lumír Pivovarský dlouhou dobu také jako jeden z dirigentů Pěveckého sdružení moravských učitelů, s nímž nastudoval a provedl  řadu sborových skladeb a absolvoval mnohá vystoupení u nás i koncertní turné v zahraničí (Francie 1998, Japonsko 1991, Kanada a USA 2003).

Po odchodu do důchodu v roce 2007 ukončil Pivovarský svou činnost ve VPS OU (vedení sboru převzal Jan Spisar) a o rok později založil a stal se uměleckým vedoucím a sbormistrem smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické university, který dovedl za několik let mezi nejvýznamnější tělesa moravskoslezského regionu.


Dílo

Dílo literární:

Základy sbormistrovské techniky (Ostrava 1986).
Intonace a sluchová výchova (s Antonínem Tučapským a Luďkem Zenklem) (Ostrava 1993).

Diskografie

Bortňanskij, Dmitrij: Cherubimskaja, Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity (CD Stylton 2000);
Bruckner, Anton: Locus iste, VPS OU (CD Stylton 2000);
Dvořák, Antonín: V přírodě, VPS OU (CD Stylton 1996);
Janáček, Leoš: Ukvalské písně, VPS OU (CD Stylton 1994);
Lukáš, Zdeněk: Liturgické písně. VPS OU, Pavel Kozel – baryton (CD Stylton 2000);
Lukáš, Zdeněk: Parabolae Salomonis, VPS OU (CD Stylton 1996);
Lukáš, Zdeněk:  Z cyklu mužských sborů s průvodem houslí“Jaro se otevírá“ (Proto jsem si housle koupil, Rosička je pěkně bílá, Májko, májko zelená), PSMU, Hana Kotková – housle (CD Stylton 1996);
Tučapský, Antonín: Postní moteta, VPS OU (CD Stylton 1996).

Literatura

I. Lexika

Kulturněhistorická encyklopedie severní Moravy a Slezska (Ostrava 2005).

Kulturněhistorická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy – Supplementum č. 3 (Ostrava 2016).

 

II. Ostatní

Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity – 30 let (Ostrava 1996).

Zenkl, Luděk: Přínos význačných letošních jubilantů PaedDr. Miroslava Petráše /90/ a prof. Lumíra Pivovarského /75/ nejen ostravské katedře hudební výchovy (in: Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století – Praha 2006).

Steinmetz, Karel: Ostravští hudební pedagogové jubilující: doc. Vladimír Gregor, prof Luděk Zenkl, prof. Lumír Pivovarský, prof. Jan Mazurek (in: Tradice a současnost hudebního vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. Ostrava 2012).

Krcháková, Zuzana: Lumír Pivovarský – sbormistr a pedagog (Bakalářská práce na KM FF UP, Olomouc 2013).

Šmídová, Helena: Reflexe a prezentace sbormistrovské práce L. Pivovarského v činnosti současných sborových těles regionu (Diplomová práce na KHV PdF OU, Ostrava 2017).


Hana Adámková Heidrová

Datum poslední změny: 17.5.2017