Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hába, František

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, skladatel a kulturní pracovník

Datum narození/zahájení aktivity:8.8.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.5.1999Ostrava
Text
Literatura

Hába, František, sbormistr, skladatel a kulturní pracovník, narozen 8. 8. 1926 Uherský Brod, zemřel 28. 5. 1999 Ostrava.

 

Pocházel z hudebnické rodiny (syn Emila Háby, bratranec Aloise a Karla). Studoval na pražské konzervatoři hru na varhany, dirigování a skladbu u Jana Bedřicha Krajse, Metoda Doležila a Zdeňka Hůly. V roce 1952 přišel do Ostravy, kde pak působil do konce života jako umělecký vedoucí a sbormistr mnoha amatérských folklorních souborů (např. Soubor Ladislava Ševčíka při Domu kultury Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Zábřehu) a sborů působících pod stejným zřizovatelem (Sdružení vokální hudby, Komorní sbor Ostrava, Ženský komorní sbor Františka Háby. V letech 1968–72 byl zároveň s Ladislavem Vrtalem sbormistrem Ostravského filharmonického sboru při Státní filharmonii Ostrava a v osmdesátých letech působil několik sezon v čele Pěveckého sdružení slezských učitelek v Opavě. Se všemi sbory za padesát let své sbormistrovské činnosti nastudoval více než šest set skladeb a sborových cyklů všech stylových období. Zenitu svého reprodukčního umění dosáhl se svým Komorním sborem Ostrava v osmdesátých a devadesátých letech 20. století nejen v celostátních soutěžích (Jihlava, Kladno), ale též v zahraničí – ve třinácti zemích Evropy a v Japonsku. Sám byl též kompozičně a upravovatelsky činný.


Literatura

I. Lexika

Slovník českých sbormistrů I (Praha 1982).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada 2 (14) (Ostrava 2001).

 

II. Ostatní:

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace (Ostrava 1981).

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984).

Kusák, J.: František Hába a jeho přínos sborovému umění (Malovaný kraj, 15, č. 7, s. 10–11).

Kusák, J.: Sbormistr František Hába a jeho umělecký vliv na uherskobrodskou a ostravskou hudební kulturu (Cantus, 2005, č. 1, s. 5–8).

Kusák, J.: Ke komplexní analýze kompozice Vítr a zvon Františka Háby. Se zvláštním zaměřením na elementy sónické projekce větru a zvonu do vokálního projevu a sémantické aspekty (in: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, Ostrava 2007, č. 1, s. 24–36).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 27.10.2011