Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hališka, Jan

Tisk


Charakteristika: Violoncellista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:14.2.1942
Text

Hališka, Jan, violoncellista a pedagog, narozen 14. 2. 1942, Ostrava.
 
Po maturitě na jedenáctileté střední škole (1959) studoval hru na violoncello u Ivana Měrky na Státní konzervatoři v Ostravě (1960–62) a u Bohuše Herana na JAMU v Brně (1962–67). Působil jako druhý koncertní mistr violoncell Státní filharmonie Brno (1965–67) a jako koncertní mistr violoncell Státní (od roku 1971 Janáčkovy) filharmonie Ostrava (1968–85). Od roku 1985 vyučoval na Státní konzervatoři v Ostravě (do roku 1994) a na JAMU v Brně (1985–91 jako odborný asistent, 1991–95 jako docent) hru na violoncello a další teoretické i praktické disciplíny. V roce 2007 byl jmenován profesorem. Dále působil jako ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava (1995–2004). Od roku 1991 vyučuje hru na violoncello a komorní hru na Fakultě umění Ostravské univerzity (dřívější Umělecko-pedagogická katedra, později Institut pro umělecká studia), kde navíc v letech 2007–2009 zastával funkci proděkana pro uměleckou činnost a zahraniční vztahy.
 
Umělecky vystupuje od roku 1965, kdy v Brně provedl 1.violoncellový koncert Dmitrije Šostakoviče. V témž roce získal první cenu v soutěži Leoše Janáčka v Brně. Provedl přes čtyřista padesát vystoupení u nás i v zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Dánsko, Belgie, Španělsko, USA, Japonsko, Korea). K nejvýznamnějším zahraničním vystoupením patří padesát pět koncertů ve Španělsku (1974), osmdesát sedm koncertů v USA (1979, 1981, 1985) a sedmnáct koncertních vystoupení v Japonsku (1984). Spolupracoval s významnými orchestry (Janáčkova filharmonie Ostrava, Státní filharmonie Brno, Robert Schumann Philharmonie Chemnitz, Ukrajinská národní filharmonie Kyjev, Orchestr rumunského rozhlasu Bukurešť), s řadou dirigentů (Zdeněk Mácal, Josef Daniel, Jiří Waldhans, Rostislav Hališka, Hans Peter Frank, Otakar Trhlík, Zdeněk Dejmek, Remus Georgescu, Ion Ionescu-Galati, Alexander von Brück) a pianistů (Norman Shetler, Nataša Veljkovič, Alfréd Holeček, Jaroslav Smýkal, Rudolf Bernatík, Jan Marcol, Renata Ardaševová a jiní). V letech 1969–89 byl sólistou Komorního orchestru Leoše Janáčka (nyní Janáčkův komorní orchestr), v období 1968–93 členem ansámblu Musici moravienses. Podstatnou část jeho repertoáru tvoří stěžejní literatura pro violoncello (Antonín Dvořák, Giuseppe Tartini, Joseph Haydn, Dmitrij Šostakovič, Edward Edgar, Luigi Boccherini, Petr Iljič Čajkovskij a další), nevyhýbá se však ani skladbám autorů současných (Ctirad Kohoutek, Eduard Dřízga, Vladimír Svatoš), z nichž mnohé premiéroval (Milan Báchorek, Čestmír Gregor). V roce 1993 obdržel Cenu Českého hudebního fondu za vynikající rozhlasové nahrávky Sonáty A dur Cézara Francka a Variací Jana Václava H. Voříška.

Diskografie
Hindemith, Paul: Kvartet pro klarinet, housle, violoncello a klavír. Musici moravienses: Valter Vítek – klarinet, Vítězslav Kuzník – housle, Rudolf Bernatík – klavír. (LP Supraphon 1977);
Stamic, Karel: Koncert A dur pro violoncello. Komorní orchestr Leoše Janáčka, umělecký vedoucí Zdeněk Dejmek. (LP Panton 1987);
Báchorek, Milan: Concerto piccolo per violoncello ed archi. Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Zdeněk Dejmek. (CD Stylton);
Beethoven, Ludwig van: Trio B dur pro klarinet, violoncello a klavír. Musici moravienses: Valter Vítek – klarinet, Rudolf Bernatík – klavír. (CD 1996);
Boccherini, Luigi: Koncert pro violoncello D dur. Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Zdeněk Dejmek. (CD Stylton 1996);
Brahms, Johannes: Trio pro klarinet, violoncello a klavír. Musici moravienses: Valter Vítek – klarinet, Rudolf Bernatík – klavír. (CD 1996);
Kraus, Joseph Martin: Trio D dur pro klavír, housle a violoncello. Musici moravienses: Vítězslav Kuzník – housle, Rudolf Bernatík – klavír. (CD 1996).
Literatura
I. Lexika
Who is…? (v České republice) (Zug 2002).
 
II. Ostatní
Ross, Alice: String Players Thrill Audience (Wyoming State Tribune, 6. 2. 1979).
Davis, Peter G.: Concert: The Janacek (The New York Times, 27. 3. 1979).
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 278).
Skála, Pavel a kol.: Čeští koncertní umělci. Instrumentalisté (Praha 1983, s. 75-76).
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed.: Gregor, Vladimír a Steinmetz, Karel) (Ostrava 1984, s. 204-205).
KFG: Cellist im Mittelpunkt (Sächsische Neueste Nachrichten, 26. 11. 1985).
Walda, Dorothea: Poesie und Romantik (Sächsisches Tageblatt, 29. 11. 1985).
Breedlove, Nan: Chamber Orchestra, Pianist Provide Musical „Elegance and Excitement“ (The Ponca City News, 25. 4. 1986).
 
Hana Adámková Heidrová
Text

Datum poslední změny: 3.6.2004