Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rohožka, Ivan

Tisk


Charakteristika: Výrobce kytar

Datum narození/zahájení aktivity:22.12.1926
Text
Literatura

Rohožka, Ivan, výrobce kytar, narozen 22. 12. 1926, Sisak (Jugoslávie).
 
Vyučil se u svého otce výrobě tamburašských nástrojů, kytar a mandolin. V roce 1948 přesídlil do Lubů u Chebu, kde začal pracovat v závodě Cremona. Pro své odborné vědomosti a praktické schopnosti při výrobě trsacích nástrojů byl v roce 1951 pověřen funkcí mistra odborného výcviku na lubské učňovské škole. Praktické znalosti stavby kytar získalo pod jeho vedením za třináct let více než sto kytarářů. Úzkým pracovním stykem s mistry-houslaři, vyučujícími na téže učňovské škole, obohatil své zkušenosti a po dalším několikaletém působení ve vývojovém oddělení závodu přešel ke svému vrcholnému cíli – individuální stavbě mistrovských španělských kytar. Úzce spolupracoval s předními umělci hry na kytaru. Zpočátku pracoval podle modelu Antona a Franze Mettalů, výrobců španělských kytar nejvyšší zdejší úrovně. Později vytvořil vlastní model, slučující vnější krásu nástroje s tónovou dokonalostí.
Literatura
Reklamní materiály pro Musicexport Praha (Hradec Králové, nedatováno, nestránkováno).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 4.1.2006