Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Zahler, Johann

Tisk

(Zaller; Zehler; Zeller)

Charakteristika: Houslař

Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.10.1815
Text
Literatura

Zahler, Johann (psán též Zaller; Zehler; Zeller), houslař, narozen 1773, Brno, zemřel 6. 10. 1815, tamtéž.
 
V letech 1787–91 se vyučil u brněnského houslaře Franze Antona Wilda. Do roku 1805 pracoval jako tovaryš u různých houslařů. V roce 1805 se osamostatnil v Brně na nynější Kozí ulici (Geissgasse 23). 30. 3. 1806 byl přijat do brněnského stolařského cechu. Téhož roku se oženil v Brně s Katherinou. V letech 1806–10 pracoval u něho jako tovaryš Georg Birsch z Brna. V roce 1807 se mu narodil syn Johann. 24. 6. 1808 získal v Brně měšťanské právo. Jeho vdova Katherina zemřela 24. 1. 1832 v domě č. 437 na nynější Masarykově ulici (Judengasse).
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 120).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 125–127).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 840).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009