Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Havlíčková, Alena

Tisk


Charakteristika: Zpěvačka

Datum narození/zahájení aktivity:6.4.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.4.2008
Text
Literatura

Havlíčková, Alena, zpěvačka, narozena 6. 4. 1931, Praha, zemřela 6. 4. 2008, tamtéž.
 
Maturovala na gymnáziu v rodišti, pak studovala zpěv na pražské konzervatoři (1951–56). Působila v činoherních divadlech v Uherském Hradišti, Mladé Boleslavi, Mostu, pak vstoupila do rodícího se pražského malého divadla Paravan. Uplatňovala se zde po dobu jeho existence (1959–65) jako herečka, ale především jako zpěvačka. Zpívala zde mimo jiné intelektuálně laděné písně dvojice Miroslav RaichlJ. R. Pick, ale i běžnější repertoár včetně staropražských písniček atp. Její hlavní doménou se však postupně stal český šanson, jehož interpretaci později v 80. a 90. letech vyučovala na pražské konzervatoři. Po zániku Paravanu působila v kabaretní skupině Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1965–66), pak nejčastěji vystupovala v rámci skupiny herců-šansoniérů Pražský šanson, vystupující více méně pravidelně v Divadle hudby (pořady Variace) a klubu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců resp. Asociace hudebních umělců a vědců v Besední ulici; zpívala též  v zahraničí (Maďarsko, NDR – zde i v televizi, SSSR, Jugoslávie), nahrávala pro rozhlas atp. Pro těžké trvalé onemocnění ukončila uměleckou i pedagogickou dráhu v polovině 90. let. Manželka muzikologa Josefa Kotka.
Svůj rozsáhlý šansonový repertoár budovala v 60. letech především ve spolupráci se skladatelem Jaroslavem Jakoubkem a básníkem Josefem Kainarem (ten pro ni napsal cyklus historizujících šansonů: Flandry, Chvíle lásky, Jan miluje Lenku, Král nabíd´ rámě malé markýze, Panoše, Svatá válka a další), později s dvojící Milan Jíra – Ivo Štuka. Ačkoli stála jaksi v pozadí za Ljubou Hermanovou a Hanou Hegerovou, její zásluhy o český šanson (v rovině interpretace i organizace dění kolem tohoto žánru) jsou nemalé; její projev měl široké výrazové rozpětí od lehké satiry až k dramatickým momentům. Její projev je zachycen na LP Chvíle lásky (Supraphon 1969), Český šanson 1969 (Supraphon 1969), Český šanson 1970 (Supraphon 1971), Alena Havlíčková – láska se oplácí (Panton 1974), Písničky Jaroslava Jakoubka (Panton 1983).

Literatura
I. Lexika
EJ.
 
II. Ostatní
Struhal, J. – Sýkora, B: O českém šansonu s Alenou Havlíčkovou (Svět práce 1971, č. 5).
Melodie 1979, č. 5, s. 136.
Borská, Ilona: Opravna duší – založeno 1969 (Praha 1994, Slavnostní program ke 25. výročí skupiny pražský šanson vydala AHUV).
Světlík, Eduard (ed.): Pickanterie. Koláž ze života a díla satirika J. R. Picka (Praha 1995; zde na s. 56–57 i příspěvek Havlíčkové s titulem Písničky na tělo).
Branald, Adolf: Převleky mého města (Praha 2002, s. 247, 255, 298, 302).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 14.4.2008