Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pilecký, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Tanečník, choreograf a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:21.10.1956
Text
Pilecký, Zdeněk, tanečník, choreograf a pedagog, narozen 21. 10. 1956, Praha.
 
Po maturitě na střední průmyslové škole stavební vystudoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze (ing., obor ocelové konstrukce), časem se však profesionalizoval v tanečním oboru. Scénický tanec studoval na tzv. Lidové konzervatoři (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka, zde v jazz a tap dance zejména žákem Silvie Randové), v Tanečním centru Praha absolvoval tříletý program dalšího vzdělávání pedagogů. K jeho dalším učitelům patřili v jazz a tap dance Frank Towen, v akrobacii Petr Pachl, v aikidó Miroslav Kodym; zúčastnil se též řady stáží a workshopů (tap dance: Savion Glover, Ronn Daniels, Judy Ann Bassing, Lane Alexander, Barbara Duffy, Roxane Butterfly, Isabelle Girault, Pascal Hulin; jazz dance: Derek Williams, Bruce Taylor, Judy Ann Bassing; contemporary dance: Nick Burge, Lugue Tagua; klasický tanec: Derek Williams, Ivan Krob). Jako tanečník byl angažován v Hudebním divadle v Karlíně 1988–91 (např. choreografie stepařských čísel a pohybová spolupráce v inscenaci Funny Girl; totéž později v plzeňském divadle), Národním divadle 1991–92, Státní opeře Praha 1992–98; též spolupráce s dalšími scénami, epizodní role a spolupráce ve filmech a to i zahraničních, atp.
 
Hlavní Pileckého doménou je taneční pedagogika zejména se zaměřením na tap dance. Působiště: KS Delta (1988–93), Hudební divadlo v Karlíně (1990–91), Taneční škola Imodas (1992–94), Taneční centrum UK (dříve VUS UK, 1993–96), Taneční škola při Státní opeře Praha (1993–98), Konzervatoř Jaroslava Ježka (1998–99), Taneční centrum Praha – konzervatoř (od 1999, dětská akrobacie od 2000), Divadelní fakulta Akademie múzických umění (od 2001). Ve svém vlastním tanečním studiu ZIG-ZAG tap & swing (od 1998) se zaměřuje hlavně na tap a swingový tanec lindy hop, ale i akrobacii atp. Studio pořádá kursy výše zmíněných technik, semináře stepařské techniky se zahraničními lektory, jednosemestrový program dalšího vzdělávání pedagogů Metodika stepu, je pořadatelem oslav Mezinárodního dne stepu v České republice (od 1999), vydává občasník Zpravodaj tanečního studia ZIG-ZAG  Klepadlo (v něm jsou publikovány informace o domácím i zahraničním dění a stati z dějin tap dance apod.). Pilecký též přeložil knihu Acie Gray Duše vašich nohou – průvodce stepařskou technikou pro tanečníky a učitele (Praha 2003, Scientia).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 17.5.2003