Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Opekar, Aleš

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, publicista a kritik v oblasti populární hudby, organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:31.10.1957
Text
DíloLiteratura

Opekar, Aleš, muzikolog, publicista a kritik v oblasti populární hudby, organizátor, narozen 31. 10. 1957, Praha.
 
Po maturitě na střední všeobecně vzdělávací škole v Praze-Libni (maturita 1977) studoval obory čeština a hudební výchova na filozofické fakultě University Karlovy (1977–82, diplomová práce Vývoj textové složky v české nonartificiální hudbě se zvláštním zřetelem k rockové poezii Josefa Kainara, PhDr. 1988 na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně). Konal 1983–84 vojenskou službu v mužském sboru Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, současně absolvoval kurs hudební publicistiky Sekce mladé hudby Svazu hudebníků. Po krátkém zaměstnání ve fonotéce České televize 1982–83 byl 1983–88 interním aspirantem v muzikologické sekci Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, hodnost CSc. získal 1993 na základě práce Podstata a vývoj české rockové hudby. Pracoval 1989–90 ve Výzkumném oddělení Československého rozhlasu, kde se podílel na výzkumech poslechovosti hudebních pořadů, pak (do 1998) jako odborný a později vědecký pracovník v Ústavu pro hudební vědu Akademie věd ČR, kde se specializoval na výzkum moderní populární hudby a to zejména české provenience a rockového charakteru. Zde rozvíjel vědeckou i publicistickou činnost: přispíval do ústavního čtvrtletníku Hudební věda, časopisů Gramorevue, Hudební rozhledy, Melodie (zde i členem redakční rady), Opus musicum, Rock & Pop, denní tisk apod. Autor různých metodických materiálů, organizátor seminářů a přednášek o populární hudbě, člen komisí, poradních sborů a porot, zakládající člen dramaturgického týmu festivalového projektu Rockfest, člen dramaturgické skupiny festivalu Vokalíza atp. Externě přednášel o populární hudbě na JAMU v Brně (1989–1991), na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka (1992–96), na Hudební fakultě Akademie múzických umění (1995–97) a na katedře estetiky filozofické fakulty Univerzity Karlovy (1996–98). Po odchodu z ústavu nastoupil do Českého rozhlasu, kde se stal vedoucím redakce jazzové a populární hudby stanice Český rozhlas 3 – Vltava. Rediguje a vytváří pořady s jazzovou, etnickou a alternativní hudbou. V červnu 2002 se podílel na vytvoření nové programové řady Čajovna – Hudba a styl nové generace, do níž přispívá zejména pořady s tématy rockové a elektronické hudby.
 
Významnou součást Opekarových aktivit  tvoří činnost koncepčně organizační. Od 1991 je členem Mezinárodní asociace pro výzkum populární hudby (International Association for the Study of Popular Music), kde byl 1993–97 členem výkonného výboru a 1995–97 zastával funkci generálního tajemníka. S tím souvisely aktivní účasti na mezinárodních konferencích o populární hudbě: byl pořadatelem pražské konference Středoevropská populární hudba (1992), spolupořádal konference v Glasgow (1995) a Kanazawa (Japonsko, 1997). 1993 inicioval budování audiovizuálního oddělení v knihovně Libri prohibiti, zaměřeného na archivaci samizdatových, exilových a ostatních dokumentárních nahrávek z let 1948–89. Roku 1998 inicioval vznik občanského sdružení Muzeum a archiv populární hudby a řídil projekt tohoto sdružení Popmuseum (sídlo v Praze 1-Malá Strana, Besední 3, výstava Bigbít od roku 2000; 2002 bylo muzeum značně poškozeno a dočasně postaveno mimo provoz vinou povodně).
 
K pozdějšímu svému pracovnímu zaměření cílil Opekar již od své diplomní práce a pak práce kandidátské, v nichž spojoval zřetel ke slovesné stránce českého rocku a české pop music se zřetelem historiografickým. K publikačním počinům patří editorská (s Josefem Vlčkem) a autorská spolupráce na publikaci Excentrici v přízemí. Nová vlna v Čechách  (Panton 1989), práce na heslech pro Encyklopedii jazzu a moderní populární hudby II/1, II/2, III (Praha 1986, 1987, 1900), editorství sborníku Central European Popular Music (Praha 1994). 1995–99 působil jako odborný poradce České televize při natáčení dokumentárního dvaačtyřicetidílného cyklu Bigbít, 1998 připravil pro Sony Music/Bonton výběry archivních historických nahrávek Průkopníci českého rock´n´rollu a Československý jazz rock 1970–76.
Dílo
Výběr ze studií a statí

a) v angličtině

Analysis of a Rock Album „Straka v hrsti“ by the Group Pražský výběr (sborník Studi e testi 1, Secondo convegno Europeo di analisi musicale, ed. Rossana Dalmone, Mario Baroni, Trento 1992, s. 359–365);
Two Great World Influences to the Czech Music Culture, 1789–1989 (sborník Musique, histoire, démocratie, ed. Antoine Hennion, Paris 1992, s. 649–654);
Towards the History of Czech Rock Music: Turtle – the First LP by a Czech Rock Group (sborník Central European Popular Music, ed. Aleš Opekar, Praha 1994, s. 66–72);
The Influence of Czech Folklore on Czech Rock Music (sborník Popular Music – Style and Identity, ed. Will Straw, Montreal 1995, s. 229–231);
The Beginnings Of Big Beat in Bohemia ([český časopis] ... And You IV, 1997, April, s. 28–31);
Early Czech Rock´n´Roll: Social Conditions and Four Sounds in Preserved Recordings (sborník Popular Music: Intercultural Interpretations, ed. Toru Mitsui, Kanazawa 1998, s. 349–356);
Czechoslovak Jazz-rock Music: A Local Version of an International Phenomenon in the 1970s (sborník Changing Sounds: New Directions and Configurations in Popular Music, ed. Tony Mitchell, Peter Doyle, Sydney 2000, s. 183–187);
Preserving Historic Sound: Processing of Historical Audio & Visual Documents in the Libri Prohibiti Library and the Popmuseum (sborník Looking Back, Looking Ahead, Popular Music Studies 20 Years Later, ed. Kimi Kärki, Rebecca Leydon, Henri Terho, Turku 2002, s. 649–654).
 
b) v češtině
Rockové dění ve znamení maratónů (Opus musicum 17, 1985, č. 3, s. XIII–XV);
Je médium tzv. demokazety jevem dočasným (Opus musicum 19, 1987, č. 7, s. 220–222);
Bigbeatový dunění není žádný umění (sborník Profily Rockfestu, 1987, s. 29–31);
Jak to vidím (Melodie 26, 1988, č. 3, s. 25);
Teorie a praxe stylově-žánrového členění hudby (Rozhlasová práce 1989, č. 4, s. 18–31);
Hodnotová orientace v rockové hudbě (Opus musicum 21, 1989, č. 4, s. 105–115, č. 5, s. XVII–XXII);
Zvířecí trilogie I. Straka v hrsti (Opus musicum 22, 1990, č. 9, s. XVII–XXV);
Základní vývojové tendence v české rockové hudbě (Hudební rozhledy 43, 1990, č.11, s. 525–528, č. 12, s. 567– 571 a 44, 1991, č.1, s. 43–47);
K počátkům českého rocku. Nad prvním profilovým albem skupiny Olympic (Hudební věda 30, 1993, č. 1, s. 60–69);
Analýza rockového alba: Flamengo - Kuře v hodinkách (Česká literatura 41, 1993, č. 2, s. 187–198);
Z New Orleansu do Seattlu. Stručný americký pop zeměpis (Rock & Pop 5, 1994, č. 1–12, 17–18 a 20–21, vždy na s. 21–22);
Po stopách bigbítu v českých zemích. Zapomenuté dokumenty o českém rocku (Muzikus 4, 1994, č. 7–8, s. 52–55, č. 9, s. 38–41, č. 10, s. 21–23);
Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých (Rock & Pop 7, 1996, č. 1–12, vždy na s. 72–73; 8, 1997, č. 1–12, vždy na s. 64–65; IX, 1998, č. 1–12, s. 64–65; X, 1999, č. 1–12, s. 64–65);
Terminologie ve výzkumu populární hudby (sborník Soudobá problematika nonartificiální hudby a hudební výchova, ed. Miloš Schnierer, České Budějovice 1998, s. 17–21);
Rock ve škole nebo za školou (sborník Populární hudba a škola, ed. Ivan Poledňák, Praha 2000, s. 79–83);
Etnická hudba – základ pop music 21. století ([slovenský časopis] Trištvrte revue, 2000, č. 3, s. 16–17).
Literatura
EJ.
International Who´s Who in Music and Musicians´ Directory. Volume Two – Popular Music (Cambridge 1998, s. 307).
Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti (Praha 2002, s. 470).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 17.5.2003